„ostatnia strona” – 2.6.2019

Od dłuższego czasu w moich felietonach drukowanych na łamach „Informatora Swarzędzkiego” przewija się kilka tematów. Jednym z nich była sprawa powołania w Swarzędzu Rady Seniorów. Radę już mamy. Szerzej pisałem na ten temat w poprzednim numerze czasopisma. Zdania nie zmieniłem. Wybory do rady odbyły się w trochę „dziwny” sposób. Na szczęście nie ma to większego wpływu na problematykę obrad i sposób pracy. Wszystko wskazuje na to, że rada będzie działać metytorycznie i sensownie. Może przesadzam, ale ta rada przypomina mi trochę sejm kontraktowy, wybrany przed 30 laty. Efekty jej pracy oceniać będziemy jednak nie po sposobie wyborów, ale efektach działania.

Ważnym tematem czekającym na „załatwienie” jest utworzenie w naszej gminie gminnej karty seniora. Piszę na ten temat na łamach „Informatora” od długiego czasu. Mam nadzieję, że funkcjonowanie w Radzie Seniorów przybliży wdrożenie karty w naszej gminie.

Karty takie wydaje Poznań, Tamowo Podgóme, Czerwonak i wiele innych wielkopolskich gmin w celu:

  •     ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz nie samorządowe, w tym przedsiębiorców;
  •     skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu gminy;
  •     podniesienia jakości życia seniorów poprzez umożliwienie większego udziału w życiu kulturalnym;
  •     potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Wszyscy doskonale wiemy ile doskonałych imprez, także w sali koncertowej w Zalasewie, organizowanych jest na terenie gminy. Do większości gmina dopłaca. Nic więc dziwnego, że sporą część dotowanych biletów kupują mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin. Nawet uwzględniając koszty dojazdu bilet kosztuje ich mniej, niż na ten sam występ w Poznaniu, oglądany w gorszych warunkach.

Dlatego też od gminy i przyznanych ulg przy kupnie biletów, korzystaniu ze Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zależy w największym stopniu powodzenie karty. Wszystkie pozostałe ulgi, np. od lokalnych firm, pf}’Watnych placówek służby zdrowia, sklepów, warsztatów rzemieślniczych uzależnione od ich właścicieli. Wprowadzenie karty seniora nie spowoduje automatycznie, że rabaty zaczną obowiązywać w naszej gminie. Doświadczenia Poznania i Tamowa Podgórnego wykazały, że udział gminy w programie spowodował zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców uczestniczeniem w nim. Wielu właścicieli firm uświadamia sonie oczywisty fakt, że liczba osób w wieku senioralnym w najbliższych latach będzie systematycznie rosnąć i że o pozyskanie tej grupy potencjalnych klientów warto się starać.

Nasza redakcja deklarowała już i powtarza zobowiązanie, że wszystkie firmy honorujące kartę seniora przy zamawianiu reklamy w naszym czasopiśmie i na portalu swarzedz24.pl otrzymają rabat za reklamę w takiej samej wysokości, w jakiej oferują upust posiadaczom karty.

Być może za wcześnie pisać o kolejnym beneficie oferowanym seniorom przez miasto Poznań. Chodzi tutaj o program „Złota Rączka dla Seniora”. Co to takiego?

W ramach programu „Złota Rączka dla Seniora” emeryci w wieku 65+, zamieszkujący na terenie Poznania, mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, takich jak:

  • drobne naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka);
  • drobne naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów.

Program dedykowany jest w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym czy dysponującym niskim dochodem.

Oczywiście nie chodzi o to, a by z programu korzystali wszyscy seniorzy. Różna jest ich sytuacja materialna i nie chodzi o proste rozdawnictwo, ale udzielenie pomocy tym osobom, które jej najbardziej potrzebują i bez tej pomocy sobie nie poradzą.

I na koniec jeszcze jedno. Na ostatniej sesji omawiany był „Raport o stanie gminy” Problematyka senioralna pojawiała się w kilku miejscach. Brak jednak było oddzielnego rozdziału poświęconego tej tematyce. Mam nadzieję, że w następnym roku jednak się pojawi.

Piotr Choryński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *