OSP Kobylnica otrzymała wyróżnienie honorowe: podziękowania Druhów

OSP Kobylnica na niedawnej uroczystej Sesji Rady Miejskiej otrzymała honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. Poniżej publikujemy treść podziękowań Druhów z Kobylnicy, którzy przy okazji przedstawiają historię swojej jednostki.

Szanowny Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Państwo Radni.

Otrzymany dzisiaj tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz to wyróżnienie a zarazem docenienie i uhonorowanie ponad 90 letniej działalności kilku pokoleń kobylnickich strażaków. 

Cel jaki przyświecał naszym założycielom,  którzy zebrali się 1 lipca 1931 jest kontynuowany do dnia dzisiejszego i nie chodzi tutaj tylko o działania ratownicze ale również, a może przede wszystkim, o wszelakie inicjatywy i przedsięwzięcia skierowane do społeczności lokalnej. Przez pierwsze lata swojej działalności kobylniccy strażacy organizowali zabawy i przedstawienia dla mieszkańców Kobylnicy a później również okolicznych miejscowości.  W czynie społecznym wybudowali na terenie należącym do gminy budynek remizy a później pozyskali środki na zakup pierwszej sikawki konnej.

W czasach powojennych powołano do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, której działalność była ukierunkowana na zorganizowanie czasu i zajęć dla młodzieży. Pozyskano pierwszy samochód w historii jednostki oraz rozbudowano budynek remizy. Ponadto strażacy z Kobylnicy regularnie wizytowali gospodarstwa organizując dla mieszkańców i gospodarzy pogadanki z zakresu ochrony pożarowej. Cały czas rozwijali potencjał ratowniczy i pozyskiwali samochody gaśnicze. Na 55-lecie w dowód uznania ofiarnej i wiernej służby, Zarząd Wojewódzki  nadał jednostce OSP Kobylnica sztandar, który został zakupiony ze środków pozyskanych przez druhów.

W połowie lat 90 z powodu braku napływu młodego pokolenia nastąpił bardzo trudny okres. Pojawiły się nawet plany by zlikwidować kobylnickich strażaków a budynek remizy sprzedać. Jednak samozaparcie kilku druhów, którzy nadal wyjeżdżali do działań  i z własnej pracy utrzymywali sprzęt w gotowości, spowodowało, że jednostka przetrwała. Pod konie lat 90 grupa młodych zapaleńców wstąpiła w szeregi OSP i postawiła sobie za cel odbudowanie prestiżu jednostki oraz jej rozwój. Od tamtego czasu OSP Kobylnica cały czas prężnie się rozwija. W czynie społecznym remontowano garaże oraz budynek remizy. Dobudowano część socjalno-magazynową. Kobylniccy strażacy pozyskali sprzęt i środki na zakup kolejnego samochodu. Podjęto starania o rozwój i podnoszenie poziomu ratowniczego tak, by wejść do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  W 2008 roku cel ten został osiągnięty.

Działalność i rozwój jednostki zostały zauważone i docenione przez zarząd Główny Związku OSP RP. W roku 2006 Jednostka OSP Kobylnica otrzymała Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, natomiast w 2011 zostaliśmy uhonorowani Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Od momentu wejścia do KSRG znacznie wzrosła ilość wyjazdów do działań ratowniczych a jednostka OSP Kobylnica co roku jest w ścisłej czołówce powiatu i województwa pod względem wyjazdów. Ostatni rok to 396 interwencji co daje więcej niż jeden wyjazd dziennie.

Tak duża ilość interwencji nie wpłynęła na ograniczenie działalności na rzecz społeczności lokalnej a wręcz przeciwnie, została rozszerzona na teren całego powiatu. Strażacy z Kobylnicy od ponad 10 lat szkolą i organizują warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. Zorganizowaliśmy 10 edycji powiatowych Zawodów z Zakresu Ratownictwa Medycznego. Organizowaliśmy warsztaty medyczne dla klas mundurowych uczniów LO w Swarzędzu. Wraz ze szkołą podstawową w Kobylnicy zorganizowano program Mały Ratownik, podczas którego przez 8 lat co roku przeprowadzano  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów wszystkich klas. Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sołectwami  i komisariatem policji w Swarzędzu organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy dla seniorów i mieszkańców Gminy. Bierzemy czynny udział w festynach, imprezach na terenie Gminy oraz w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy z Kobylnicy angażują się w akcje charytatywne polegające na zbieraniu środków na leczenie ciężko chorych dzieci a to tylko te najważniejsze działania na rzecz społeczności lokalnej.  

Na zakończenie chcę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego jak jest postrzegana nasza jednostka, wszystkim żyjącym i tym którzy już od nas odeszli. Ten tytuł jest dla Was, druhny i druhowie. Bez waszego poświęcenia i zaangażowania to wszystko nie było by możliwe. Kiedyś naczelnik naszej jednostki usłyszał takie słowa: W OSP Kobylnica nie ma nikogo normalnego. Bo kto normalny w dzisiejszych czasach, kiedy świat mówi, że bardziej trzeba mieć niż być, oddaje swój czas, życie rodzinne, swój wysiłek i zdrowie by nieść pomoc drugiemu człowiekowi. A Wy i Wasza jednostka żyjecie według zasady, że trzeba bardziej być niż mieć. Dziękuje za waszą pozytywną nienormalność.

Wszystkim Druhom oraz osobom związanym z OSP Kobylnica składamy gratulacje i szczere podziękowania za dotychczasową pracę i poświęcenie.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

OSP Kobylnica otrzymała wyróżnienie
OSP Kobylnica otrzymała wyróżnienie honorowe: podziękowania Druhów. Założyciele OSP Kobylnica, 1931 r.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *