Nowy rok szkolny – w gminie Swarzędz zajęcia stacjonarnie

1 września rozpocznie się nowy rok szkolny, w gminie Swarzędz zajęcia będą prowadzone stacjonarnie, jednak z zachowaniem wytycznych GIS. 

We wtorek 1 września uczniowie wracają do szkół. Pomimo sytuacji zagrożenia pandemicznego Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się o rozpoczęciu nauki w tradycyjny sposób. Nie może być inaczej w gminie Swarzędz, tutaj w nowy rok szkolny zajęcia również będą się odbywać stacjonarnie. Niemnie, władze Swarzędza przygotowały zestaw procedur w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mają one zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i zminimalizować ryzyko zarażenia.

Poniżej zamieszczamy zmiany dotyczące nowego roku szkolnego wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.

 • Do szkół i przedszkoli mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).
 • W placówkach nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie bezpośrednio udadzą się do swoich klas, gdzie spotkają się z wychowawcami. Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego podany jest na stronach internetowych poszczególnych placówek, bądź przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z placówki nie będą mogli do niej wejść. Pracownicy placówki będą przy drzwiach oczekiwać na Państwa dzieci i kierować je do szatni. Przed każdą placówką będzie wyznaczona strefa, w której mogą przebywać rodzice, w celu przekazania dziecka pod opiekę.
 • Aby usprawnić proces przychodzenia uczniów do szkół nastąpią niewielkie przesunięcia czasowe wejść dla różnych grup wiekowych.
 • Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju podjęto decyzję, że przedszkola gminne czynne będą 10 godzin dziennie. Dokładne godziny pracy placówki określi dyrektor. Ważnym aspektem jest zapewnienie dzieciom stabilizacji i bezpieczeństwa od 1 września 2020 r., jednocześnie zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z wytycznymi, jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali a do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Taka organizacja czasu pracy pozwoli nam na przyjęcie dzieci od 1 września do swoich grup, a zajęcia będą odbywały się
  z nauczycielami, którzy są wychowawcami danej grupy.
 • Opracowaliśmy procedury do wprowadzenia różnych form nauczania: stacjonarnego, hybrydowego oraz zdalnego. Należy jednak pamiętać, że nauczanie hybrydowe czy zdalne może zostać wprowadzone tylko i wyłącznie za zgodą (po uzyskaniu opinii) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w sytuacji gdy placówka znajduje się w strefie „żółtej” lub „czerwonej”.
 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w autobusach komunikacji zwracamy się z prośbą o dowożenie dzieci, jeśli tylko jest to możliwe, we własnym zakresie.
 • Przygotowaliśmy również szereg procedur na wypadek podejrzenia wystąpienia zachorowania na COVID-19.
 • W każdej z placówek oświatowych przygotowano procedury bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz jej możliwości.

Ponadto burmistrz Marian Szkudlarek apeluje o odpowiedzialność i ostrożność i o pozostawianie dzieci w domach, gdy pojawiają się oznaki choroby górnych dróg oddechowych.

Aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Swarzędz rok szkolny zajęcia stacjonarnie

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *