Nowa kadencja Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu

W styczniu br. upłynęła kolejna kadencja władz swarzędzkiego Koła TPPW. Podsumowując działania ostatnich 4 lat prezes Arkadiusz Małyszka przypomniał, że udało się przede wszystkim kontynuować i rozwinąć prace dotyczące biogramów uczestników Powstania Wielkopolskiego, związanych z ziemią swarzędzką. Ich owocem był słownik biograficzny, którego drugie wydanie będzie miało promocję w połowie lutego 2019 r. Drugim ważnym osiągnięciem było doprowadzenie do trwałego upamiętnienia powstańców spoczywających na cmentarzach gminy Swarzędz. Tablice na których wyryte zostały nazwiska powstańców stanęły już na cmentarzach przy kościołach w Swarzędzu, kolejne dwie staną na cmentarzach w Wierzenicy i Uzarzewie.

W wyniku wyborów wybrano nowy skład Zarządu Koła TPPW w Swarzędzu, w którym znaleźli się Arkadiusz Małyszka (prezes), Tomasz Jęczmionka (sekretarz), Bolesława Nawrocka (skarbnik). W trakcie zebrania członkowie Koła przyjęli kolejne zdania programowe, które będą wytycznymi na kolejne cztery lata. Nadal będzie kontynuowane dokumentowanie udziału mieszkańców naszej gminy w Powstaniu Wielkopolskim, ale także walkach o niepodległość w latach 1918-1922. Oczywiście najważniejszym zadaniem Koła będzie udział w przygotowaniu kolejnych rocznic wybuchu Powstania oraz opieka nad mogiłami powstańczymi i innymi miejscami pamięci Powstania. Przyjęto, że sojusznikami Koła, z którymi podejmowana będzie współpraca to: Biblioteka Gminna, Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki oraz szkoły z terenu gminy. Członkowie Koła będą chcieli zainteresować swymi działaniami oraz konkretnymi propozycjami realizacyjnymi lokalne władze samorządowe.
Kolejnymi etapami kampanii wyborczej w TPPW będą V Zjazd Oddziału Wielkopolskiego, a następnie VII Zjazd Krajowy.
(am), fot. H. Staniewska

2 thoughts on “Nowa kadencja Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *