„Najważniejsze to słuchać głosu mieszkańców” – mówi Tomasz Majchrzak – przewodniczący Komisji Rady Miejskiej

Gratulujemy powtórnego wyboru do Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obecnej kadencji jest Pan przewodniczącym Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Mieszkańcy gminy chcieliby uzyskać więcej informacji o Panu i Pana działalności. Proszę się przedstawić Czytelnikom „Informatora”.

Dziękuję bardzo za gratulacje. Nazywam się Tomasz Majchrzak. Od urodzenia, czyli od 47 lat jestem mieszkańcem Swarzędza. Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyki. Zawodowo, od dwudziestu trzech lat, związany jestem z jedną z najstarszych swarzędzkich firm PIÓREX SA. Obecnie zajmuję stanowisko Kierownika Logistyki. Do Rady Miejskiej po raz pierwszy wybrany zostałem 16 listopada 2014 roku. W swojej pierwszej kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz byłem członkiem Komisji Budżetowej. Obecnie jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Powierzona funkcja jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem, z drugiej strony dużym wyzwaniem i zobowiązaniem wobec mieszkańców.

Z jakich swoich działań podejmowanych w poprzedniej kadencji jest Pan szczególnie zadowolony? Czym chce się Pan zająć w ciągu najbliższych lat?

W poprzednich wyborach samorządowych po raz pierwszy zostałem wybrany do Rady Miejskiej. Na początku kadencji starałem się zdobyć jak najwięcej informacji na temat funkcjonowania naszego Urzędu, praw i obowiązków jakie przysługują radnemu. W trakcie sprawowania urzędu bardzo dbałem i zabiegałem o to, aby spotykać się i rozmawiać z mieszkańcami, szczególnie z mojego okręgu wyborczego. Zdałem sobie sprawę, że najważniejsze to słuchać głosu mieszkańców i ich potrzeb. Takim sposobem zacząłem dążyć do rozwiązywania lokalnych problemów. Moim pierwszym sukcesem było doprowadzenie do remontu chodnika na ulicy Wilkońskich. Kolejnym bardzo ważnym tematem, który zgłaszali mi mieszkańcy, było niebezpieczne skrzyżowanie ulic: Kórnicka, Graniczna, Staniewskiego. Efektem podjętych przeze mnie działań była interpelacja złożona w tej sprawie w 2016 roku. Dzisiaj ruchem w tym miejscu steruje inteligenta sygnalizacja świetlna.
Bardzo aktywnie wspierałam również projekty związane z budową ulic: Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna a także z przebudową ulic: Kórnicka, Kościuszki, Boczna, Marcinkowskiego i Dąbrowskiego.
Na moją prośbę udało się zainstalować nowe kosze na śmieci oraz stacje na psie odchody.
W obecnej kadencji moimi głównymi celami są zadania związane z ochroną środowiska i rozwojem wsi. Aktualnie we wszystkich dwudziestu sołectwach trwają wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. Jako przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi aktywnie uczestniczę w tych wyborach i zebraniach wiejskich. Podczas tych spotkań omawiane są planowane inwestycje na terenach sołectw, które będą realizowane w obecnej kadencji.
Tematem najbardziej aktualnym jest usprawnienie komunikacji na terenie naszej gminy. W planach na najbliższe lata, mamy cały szereg inwestycji związanych z budową nowych dróg i rozbudową sieci kanalizacyjnej.

Komisja, której Pan przewodniczy zajmuje się także ochroną środowiska. Jakie działania należy podjąć w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Swarzędzu, jakie działania będzie podejmować komisja?Według mnie najważniejsze to dotrzeć do ludzkiej świadomości jak niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie śmieci. Ludzie, którzy to robią, muszą zdać sobie sprawę, że zatruwają siebie, swoje dzieci i wszystkich dookoła. Musimy o tym głośno mówić i edukować nasze społeczeństwo, począwszy od przedszkoli.
Od kwietnia 2017 roku gmina współpracuje z Centralnym Laboratorium Pomiarowo Badawczym w zakresie badań próbek popiołów paleniskowych. Straż Miejska przeprowadza kontrole pod kątem spalania odpadów a w uzasadnionych przypadkach pobiera próbki popiołu z palenisk, które są wysyłane do tego laboratorium. Do dnia dzisiejszego skontrolowano około 1600 pieców. Ujawniono 104 przypadki spalania odpadów , wystawiono 95 mandatów oraz 9 wniosków o ukaranie do sądu. Wszystkie sprawy sądowe zakończyły się prawomocnymi wyrokami. Od 2018 roku gmina rozmieściła pięć czujników pomiaru jakości powietrza: świetlica w Rabowicach, świetlica w Gruszczynie, OSP Kobylnica, Ratusz, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe. Wspólnymi siłami mieszkańców gminy udało się wygrać kolejne cztery czujniki w ogólnopolskich programach „WiemCzymOddycham” oraz „PolskaOddycha”. Rozwija się współpraca ze Swarzędzką Inicjatywą AntySMOGową. Dodatkowo w ramach działań Stowarzyszenia Metropolia Poznań – w szkołach zainstalowano 10 czujników wraz z tablicami informacyjnymi. Stowarzyszenie wystąpiło także z ofertą edukacyjną do wszystkich swarzędzkich szkół oraz mieszkańców gminy. Nasza gmina zakupiła dron wraz z laboratorium mobilnym. Na dzień dzisiejszy urządzenie jest przetestowane, wyważone do lotów i gotowe do pracy. Dron służy do analizy zanieczyszczeń powietrza w zakresie stężenia pyłów zawieszonych ( PM 2,5; PM 5; PM 10), tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych. Urządzenie ma za zadanie wykrywanie źródeł zanieczyszczania powietrza powstałymi w wyniku spalania odpadów z jakimi mamy do czynienia obecnie na naszym terenie (spalanie płyt wiórowych, MDF i innych meblowych pianek oraz plastików).
Zadaniem Komisji jest przede wszystkim przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. W tym celu w 2019 roku Gmina Swarzędz udziela dotacji celowych na wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Na ten cel można pozyskać zwrot do 80% kosztów inwestycji (nie więcej niż 7000zł).

W ostatnim czasie pojawiają się postulaty, aby w Swarzędzu, wzorem innych miejscowości, podjęto decyzję o wdrożeniu „Karty Mieszkańca” i „Karty Seniora”. Co na ten temat sądzi przewodniczący Komisji Gospodarki?

Swarzędzcy seniorzy mają możliwość korzystania z Ogólnopolskiej Karty Seniora, w ramach której mogą skorzystać z szeregu zniżek w całym kraju. Gmina Swarzędz przygotowuje się do wprowadzenia Karty Seniora, która będzie funkcjonowała podobnie jak Karta Dużej Rodziny.
W tej chwili seniorzy w Gminie Swarzędz korzystają z bezpłatnych przejazdów komunikacją swarzędzką, a także mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu podczas zajęć w Klubach Młodych Duchem funkcjonujących na terenie całej Gminy.
Jeżeli chodzi o Kartę Mieszkańca to dobrym przykładem jest Gdańsk, który w 2018 roku wprowadził Kartę Mieszkańca. W ramach tej Karty mieszkańcy Gdańska posiadają nie tylko zniżki, ale w zeszłym roku mieli darmowy wstęp do kilku atrakcji w Gdańsku. Myślę, że należałoby się zastanowić jakie udogodnienia Gmina i lokalni przedsiębiorcy mogą zaoferować mieszkańcom gminy Swarzędz?
Oczywiście ubiegając się o taką kartę mieszkaniec musiałby spełniać jakieś warunki, dla przykładu może to być: zameldowanie, rozliczanie się z podatku dochodowego, opłacanie podatku od nieruchomości w gminie Swarzędz.
Myślę, że Karta Mieszkańca to byłby dobry sposób, by odwdzięczyć się mieszkańcom za ich wkład w budżet miasta.

Jakie są – według Pana najważniejsze zadania inwestycyjne bieżącej kadencji? Jakie powinny być realizowane w Pana okręgu wyborczym?

Szybki rozwój Swarzędza, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego w południowej części naszej gminy, powoduje konieczność rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego. Jednym z najważniejszych zadań jest utworzenie nowego przejazdu pod przecinającymi Swarzędz torami kolejowymi. Wybudowanie tunelu umożliwi, nie tylko swobodny wyjazd w kierunku Poznania ale przede wszystkim ułatwi komunikację pomiędzy południową i północną częścią naszej gminy.
Jak wiemy rozpoczęła się budowa południowo-wschodniej części obwodnicy Swarzędza. Wykonanie ponad 2-kilometrowego odcinka swarzędzkiej obwodnicy umożliwi dodatkowo większe, niż dotychczas, wykorzystanie wiaduktu w Jasinie. W mojej opinii, ta część obwodnicy znacząco odciąży komunikacyjnie przeprawę nad torami przy ul. Polnej. O usunięcie ruchu samochodów ciężarowych z wiaduktu na tej ulicy od wielu lat zabiegają mieszkańcy a ja ich w tej inicjatywie bardzo wspieram.
Wymienione inwestycje będą miały znaczący wpływ na poprawę komunikacji w Swarzędzu.
Jednym z moich punktów w programie wyborczym był projekt Swarzędzki Rower Miejski. Mam nadzieję, że ta idea uzyska poparcie zarówno społeczne jak i włodarzy Miasta, i że uda się ją zrealizować w tej kadencji.

Rozmawiał Piotr ChoryńskiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *