Nagroda Starosty Poznańskiego – trzy kategorie do wyboru

Ruszyła kolejna edycja konkursu, na zwycięzcę którego czeka Nagroda Starosty Poznańskiego. Nagroda ma na celu uhonorowanie mieszkańców i podmiotów powiatu poznańskiego, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

Nagroda Starosty Poznańskiego przyznawana jest w trzech kategoriach: przedsiębiorczości, inicjatyw obywatelskich, organizacji pozarządowych.

W kategorii przedsiębiorczości nagroda może być przyznana osobie fizycznej lub prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju gospodarczego powiatu poznańskiego.

W kategorii inicjatyw obywatelskich nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która poprzez podejmowane inicjatywy obywatelskie wspiera szeroko rozumianą ideę społeczeństwa obywatelskiego i przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego.

W kategorii organizacji pozarządowych nagroda może być przyznana organizacji niebędącej jednostką sektora finansów publicznych i nie działającej w celu osiągnięcia zysku, która poprzez swoją działalność przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego.

Nagrodę przyznaje się na wniosek, z którym może wystąpić grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń albo organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego.

Wnioski można składać do 1.11.2020 r. na adres mailowy: joanna.felinska@powiat.poznan.pl, pocztą na adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub osobiście w kancelarii Starostwa.

Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Poznańskiego znajduje się TUTAJ

Wniosek można pobrać TUTAJ

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic – TUTAJ.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *