Kwalifikacja wojskowa dla gminy Swarzędz – rusza 5 lutego 2024

Od 5 lutego 2024 roku odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa dla gminy Swarzędz. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiatowego (ul. Słowackiego 8, Poznań) w godzinach od 8 do 13.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwaną dalej „ustawą”, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Swarzędz potrwa do 5 kwietnia 2024 r. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu lub w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu (ul. Poznańskiej 25, tel.  61 6512304).

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Swarzędz
Kwalifikacja wojskowa dla gminy Swarzędz – rusza 5 lutego 2024

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *