Kontrowersje wokół obwodnicy

18 lipca w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyło się spotkania konsultacyjne dotyczące przebiegu przez gminę Swarzędz planowanej obwodnicy północno-wschodniej Poznania. Jego organizatorami byli Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu i Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. ZDP reprezentował z-ca dyrektora ds. inwestycji Marek Bereżecki, projektantka obwodnicy Elżbieta Zbytniewska, a UMiG burmistrzowie Marian Szkudlarek i Grzegorz Taterka. W spotkaniu wżął również udział burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek.

Spotkanie rozpoczęło przedstawienie przez dyrektora M. Bereżeckiego i  E. Zbytniewską przebiegu obwodnicy.     Zaczynać się ma na węźle Poznań-Złotkowo (trasa S11), a kończyć zgodnie przedstawionymi wariantami:

– I – na węźle Iwno – Wschodnia Obwodnica Poznania – trasa S5

– II – na węźle Kostrzyn w Skałowie _DK92

– III – na węźle Kleszczewo – trasa S5.

Obwodnica północno-wschodnia Poznania ma liczyć łącznie 100 km i przebiegać przez teren Poznania i gmin Suchy Las, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska (w.I), Kostrzyn i Kleszczewo (w.III). Na trasie planowanej obwodnicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa, występują kolizje z 3 liniami kolejowymi, linią energetyczną NN 220 KV, 4 liniami  energetycznymi WN            110 KV, 3 gazociągami wysokiego ciśnienia, poligonem Biedrusko, ogrodami działkowymi w Złotnikach. Na dodatek  projektowana trasa przebiega przez obszary chronione: Natura 2000 – PLH300001 Biedrusko, PLH 300030 Dolina Cybiny, parka krajobrazowy Puszcza Zielonka, obszar chronionego krajobrazu Biedrusko.

Po prezentacji przebiegu trasy rozpoczęła się dyskusja. Warto tutaj dodać, że na terenie gminy Swarzędz, w odległych miejscach, znajdują się 3 końcowe odcinki rozwiązań wariantowych przebiegu trasy. Dyskusja nad obwodnicą była ożywiona, ale jednocześnie kulturalna i rzeczowa. Zdecydowanie najbardziej konkretne i merytoryczne były wypowiedzi sołtysów z terenu naszej gminy. Irena Prokop, wspólnie z mieszkańcami Wierzonki, zwracała uwagę, że planowany przebieg obwodnicy podzieli wieś na 2 części, a przedostanie się z jednej do drugiej będzie  utrudnione. Dlatego też wnioskowała o  przesunięcie obwodnicy poza teren wioski. Hanna Andrzejewska sołtys Sarbinowa zwróciła uwagę, że jeśli przyjęty zostanie wariant III zostaną trasą szybkiego ruchu przedzielone obszary wysoko wydajnej produkcji rolnej, co praktycznie uniemożliwi prowadzenie  gospodarstwa rolnych. Na podobne problemy zwracała uwagę sołtys Łowęcina Bogumiła Kaczmarek. Sołtys Paczkowa  Małgorzata Glabas-Gruszka z kolei zwróciła uwagę, że wariant II rozdzieli Paczkowo i dodatkowo znacznie zwiększony zostanie ruch na DK 92.

Wszyscy wypowiadający się podkreślali, że najmniej korzystny dla Swarzędza jest wariant III, który według wypowiadających się, opracowany został przede wszystkim po to, aby zaspokoić potrzeby przedsiębiorców z rejonu ul. Rabowickiej.

Warto przypomnieć uwagę Ireny Prokop, że podobna dyskusja dotycząca przebiegu drogi przez Wierzonkę toczyła się już w roku 2009 w Wierzonce z udziałem Starosty Poznańskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i ówczesnego wiceburmistrza Swarzędza. Żaden ze zgłaszanych wtedy wniosków nie został w proponowanych wariantach uwzględniony. W związku z tym nasuwa się pytanie czy tym razem sytuacja wreszcie się zmieni i biuro projektowe Elżbiety Zbytniewskiej wyciągnie wnioski z konsultacji i opracuje IV wariant przebiegu trasy, co sugerowali uczestnicy spotkania.

Na koniec informacja. Koncepcja projektowa trasy ma zostać opracowana do końca tego roku, decyzje środowiskowe mają zostać wydane do roku 2017, a trasa wykonana do roku 2030.

1

2

3

6

obwodnica