Kobylnica, ul. Szkolna: modernizacja i objazd

W związku przebudową ul. Szkolnej w Kobylnicy i budową sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie od 23.04.2018 r. na okres ok. 2 miesięcy zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ul. Szkolna w Kobylnicy, na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej. Tylko mieszkańcom ul. Szkolnej zostanie umożliwiony dojazd do posesji.

Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni z betonowych płyt oraz budowie kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Kierowcom zaleca się korzystanie objazdu ul. Dworcową i Swarzędzką. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek” z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdów na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z Przedszkola.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *