29 kwietnia zamknięcie skrzyżowania drogi nr 2410P z ul. Białowieską w Rabowicach

W dniu 29.04.2019r. nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu w obydwu kierunkach w miejscu prowadzenia robót w Rabowicach przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2410P z ul. Białowieską z powodu układania warstwy ścieralnej z mas mineralno-asfaltowych na jezdni ronda. Zamknięcie dla ruchu pojazdów będzie obowiązywać w godz. 8.00 do godz. 18.00.

Objazdy zostaną wytyczone w sposób następujący:

1. Zalecany:

a. Dla pojazdów jadących od strony Kleszczewa i Siekierek w kierunku Swarzędza poprzez Tulce, Garby, Zalasewo oraz ul. Kórnicką w Swarzędzu do wiaduktu przy ul. Polnej w Swarzędzu

b. Dla pojazdów poruszających się od strony Swarzędza w kierunku Kleszczewa: ul. Kórnicką przez Zalasewo, Garby, Tulce do Gowarzewa

2. Alternatywny dla pojazdów poruszających się od strony Swarzędza w kierunku Kleszczewa: ul. Staniewskiego, Kórnicką w Swarzędzu poprzez Zalasewo, Garby, Tulce do Gowarzewa

3. Objazd dla komunikacji autobusowej ZK Kleszczewo i SPK Swarzędz:

a. Dla pojazdów jadących od strony Kleszczewa i Siekierek w kierunku Swarzędza: W Rabowicach ul. Świerkową i Olszynową

b. Dla pojazdów poruszających się od strony Swarzędza w kierunku Kleszczewa: taki sam jak wyżej

4. Objazd dla pojazdów poruszających się na trasie Kruszewnia – Swarzędz – tożsamy jak dla autobusów.

Przystanki autobusowe przy os. Izabelin zostaną tymczasowo wyłączone z użytkowania. Użytkowników przystanku uprasza się o korzystanie z przystanku Zalasewo/Średzka przy fabryce mebli ANDERS.

UWAGA! Gdyby warunki atmosferyczne (tj. padający deszcz) nie pozwoliły na wykonanie robót możliwe, iż zamknięcie dla ruchu może przedłużyć się na dzień 30.04.2019 r.

/nad/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *