Jaka przyszłość terenów lotniska w Kobylnicy?

Aeroklub Poznański będący właścicielem lotniska w Kobylnicy nosi się zamiarem przeniesie lotniska w inne miejsce. Mówi się przede wszystkim o byłym lotnisku wojskowym w  Kąkolewie koło Grodziska. Właściciel terenów w Kąkolewie wyraża chęć i zgodę na zamianę gruntów pod warunkiem zmiany przeznaczenia gruntu w Kobylnicy na teren umożliwiający aktywizację gospodarczą (teren AG). Burmistrz Marian Szkudlarek uważa, że taka zmiana odbiłaby się wyjątkowo niekorzystnie na komforcie życia mieszkańców gminy.  Aby uzyskać odpowiedź co na ten temat sądzą mieszkańcy przeprowadzono internetową ankietę w której mogli się wypowiedzieć mieszkańcy nie tylko Swarzędza, ale również Poznania i okolicznych miejscowości. Ankietę przeprowadził i opracować  zespół z Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka. Wyniki zostały przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 29 listopada.

W konsultacjach wyrażono 933 opinii, z czego 85,5% pochodziło od osób zamieszkałych na terenie gminy. Połowa głosujących – 50% opowiedziała się za dotychczasową funkcją lotniska, prawie tyle samo – 46% opowiedziało się za inną działalnością. W przypadku zmiany przeznaczenia lotniska najwięcej osób opowiada za przeznaczeniem terenu na  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uczestnicy ankiety wskazywali m.in. na wzrost utrudnień komunikacyjnych w przypadku przekształcenia lotniska na inną działalność.

Rezultaty ankiety przedstawione zostały w PREZENTACJI

Problem został przedstawiony również w rozmowie przeprowadzonej z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i prezesem Aeroklubu Poznańskiego Tomaszem Szczotem w audycji TV Poznań „Teleskop”

zrzut