„OZE – 2017”, „TERMO – 2017” , „PIECYK- 2017” – programy z dofinansowaniem

wfosigw1 grudnia w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Burmistrz Marian Szkudlarek przedstawiając potrzebę podejmowania działań mających zapewnić ochronę powietrza na terenie Swarzędza poinformował o działania podejmowanych przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Marek Baumgart  wiceprezes funduszu poinformował o projektach priorytetowych skierowanych do osób fizycznych mających pomóc mieszkańcom w podjęciu decyzji mających na celu wymianę źródeł ogrzewania,  termomodernizację budynków oraz tworzenie odnawialnych źrdeł energii w budynkach jednorodzinnych.

W roku 2017 uruchomione zostaną programy

  • „OZE – 2017” dotyczący inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • „TERMO 2017” związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z możliwością uzupełnienia o modernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją lub wymianą instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz możliwością zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
  • „PIECYK – 2017” na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

Formą pomocy finansowej w Programach mają być pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, udzielane na okres do 15 lat. Oprocentowanie dla „Termo – 2017” oraz „Piecyk – 2017” ma wynieść 2,8% w stosunku rocznym, a dla „OZE – 2017” – 1% w stosunku rocznym.

Nabory wniosków w ramach powyższych Programów zaplanowane są na pierwsze półrocze 2017 r. Każdy z nich jednak odbędzie się w innym terminie. Jako pierwszy ma wystartować Program „OZE – 2017″ – nabór wniosków zaplanowany jest na styczeń. Następny w kolejności – „Termo – 2017” powinien rozpocząć się w marcu, a ostatni czyli „Piecyk – 2017” – w maju 2017 r. Należy jednak pamiętać, że powyższe terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Na szczegółowe i ostateczne warunki i zasady wsparcia w ramach powyższych Programów należy poczekać do momentu ogłoszenia naborów i opracowania Regulaminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl

Informacje  dotyczące programów można uzyskać:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań

Kinga Świta Iska – Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu na terenie Gminy Swarzędz tel. 61-8456-293, e-mail: kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl

a

20161201_162012