IX edycja Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.


Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (pliki do pobrania u dołu strony).

Kandydatury należy zgłaszać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres poznańskiego oddziału IPN: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” została ustanowiona w 2009 roku. W Poznaniu po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2010 roku, od tego czasu w ośmiu poznańskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało ponad 50 osób/instytucji, wśród nich: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska, Janusz Pałubicki, ks. Jarosław Wąsowicz, Henryk Krystek, prof. Olgierd Baehr, Jacek Kubiak.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *