IX edycja Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do IX edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.


Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (pliki do pobrania u dołu strony).

Kandydatury należy zgłaszać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres poznańskiego oddziału IPN: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań.

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” została ustanowiona w 2009 roku. W Poznaniu po raz pierwszy tytuł „Świadka Historii” przyznano w 2010 roku, od tego czasu w ośmiu poznańskich edycjach Nagrodę Honorową „Świadek Historii” otrzymało ponad 50 osób/instytucji, wśród nich: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska, Janusz Pałubicki, ks. Jarosław Wąsowicz, Henryk Krystek, prof. Olgierd Baehr, Jacek Kubiak.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.