Inauguracja VI Dni Pracy Organicznej

Unia Wielkopolan to organizacja stawiająca na rozwijanie samorządowych zdolności mieszkańców regionu. Swoje celce realizuje  przez wspieranie i promowanie i działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału naukowego, gospodarczego, kulturalnego Wielkopolski. Jedną z  jej inicjatyw jest przywoływanie dorobku i postaci wybitnych Wielkopolan XIX wieku poprzez Dni Pracy Organicznej. Przypominają one nie tylko o wspaniałej historii ale i promują społeczną odpowiedzialność biznesu.  W 2017 roku ich bohaterem jest August hr. Cieszkowski, a wydarzenia związane z jego postacią zostały zaplanowane w Poznaniu, Luboniu i gminie Swarzędz. Obchody rozpoczęły się 19 kwietnia w Wierzenicy. Wieczorem w Dworze Wierzenica zostały oficjalnie zainaugurowane obchody VI Dni Pracy Organicznej. Szacowne grono gości powitał Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Nawiązując do 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego przypomniał o pomniku na swarzędzkim rynku i albumie Hr. August Cieszkowski. Powiedział o zamierzeniach związanych z rewitalizacją placu Augusta Cieszkowskiego przed wierzenickim kościołem wiążąc to z przypadającymi w 2018 roku 865-leciem najstarszego sołectwa w gminie i obchodami 380-lecia nadania praw miejskich Swarzędzowi. Oficjalnego otwarcia VI Dni pracy Organicznej dokonał Paweł Leszek Klepka – Prezydent Unii Wielkopolan. Zapowiedział też kolejne wydarzenia w tym wręczenie 26 kwietnia Wawrzynów Pracy Organicznej w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Goście wysłuchali wystąpień Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich o Auguście Cieszkowskim. Został przedstawiony przez pryzmat jego drogi do Wielkopolski i działań,  które zapisały go w panteonie wybitnych Wielkopolan XIX wieku, a realizowanych także w goszczących ich murach. Następnie o historii Dworu Wierzenica ocalonego od zagłady wysiłkiem swojej rodziny opowiedział prof. Zbigniew Kundzewicz. Po występie harfisty Michała Zatora było coś dla ciała. Po spotkaniu w Dworze Wierzenica władze Unii Wielkopolan oraz część gości udała się do kościoła gdzie na trumnie Augusta Cieszkowskiego zostały złożone wiązanki kwiatów od Unii Wielkopolan i władz Lubonia. Swoją świątynię i pamiątki po Cieszkowskich przedstawił ks. Przemysław Kompf.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Fot. W. Buczyński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *