Etap V Projektu „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka”

26 marca 2019 odbyła się uroczystość podpisania umów na prace projektowe oraz roboty budowlane w ramach realizacji kolejnego etapu największego przedsięwzięcia kanalizacyjnego – Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”.
W Urzędzie Gminy w Czerwonaku podpisano umowę, której przedmiotem są prace projektowe oraz roboty budowlano montażowe w ramach kontraktu 7 (Czerwonak) i kontraktu 8 (Pobiedziska) obejmujące łącznie ponad 6,7 km sieci oraz 2 pompownie. Wartość kontraktu to ponad 11,5 mln złotych brutto. Realizacja umowy potrwa do końca 2021 roku.
Łączna wartość obu umów na prace projektowe i roboty na terenie gminy Swarzędz to prawie 33,6 miliona złotych brutto. W ramach umów wykonanych będzie prawie 18,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków.
Realizacja kontraktu 5, gdzie już istnieje dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę, potrwa do marca 2020, natomiast kontraktu 6, który rozpocznie się od prac projektowych, na podstawie których następnie wykonawca przystąpi do robót – potrwa do końca 2021 roku.
Wykonawcą wszystkich umów na roboty jest spółka WUPRINŻ SA z Poznania.
Umowy z ramienia Związku podpisał Burmistrz Swarzędza – Przewodniczący Zarządu Związku – Marian Szkudlarek i Członek Zarządu Olga Godynicka – Kubiak a kontrasygnowała Główna Księgowa – Dorota Trepińska. Wykonawcę robót budowlanych – WUPRINŻ SA – reprezentował Prezes Zbigniew Ziała.
Zarząd Związku podpisał również w dniu dzisiejszym w Swarzędzu umowę na nadzór inżyniera kontraktunad wszystkimi kontraktami na roboty prowadzonymi w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnić będzie firma SWECO CONSULTNG z Poznania, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Dyrektor Narcyz Stefańczyk. Wartość umowy na nadzór inżyniera to ponad 1,2 mln zł brutto.
Podpisanie umów z wykonawcami stało się możliwe dzięki pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na początku tego roku o przyznaniu dodatkowych środków dla Projektu w wyniku przekroczeń poprzetargowych.
Całkowity koszt Projektu to ponad 41 milionów złotych brutto, z czego prawie 21,5 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej (dofinansowanie stanowi 63,7% kosztów kwalifikowanych). Projekt obejmuje swoim zakresem gminy Swarzędz, Czerwonak i Pobiedziska. W wyniku projektu dostęp do sieci kanalizacyjnej uzyska ponad 1600 mieszkańców gmin objętych projektem.
Z kolei w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu podpisano dwie umowy na Kontrakt 5 i 6, które obejmują swoim zakresem prace projektowe oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Swarzędz.

Zakres realizacji na terenie gminy Swarzędz w ramach V etapu:

  • Gortatowo: ul. Królewska, Bazyliowa, Laurowa,
  • Garby: ul. Podleśna, Aroniowa, Daktylowa, Michałówka,
  • Rabowice: ul. Leśnej Polanki, Bliska, Daglezjowa, Kawalerów Maltańskich, Rycerska, Azaliowa, Magnoliowa, Limbowa,
  • Kruszewnia: ul. Średzka, Słowiańska, Złotopolska, Czarnoleska,
  • Łowęcin: ul. Sarbinowska, Jesienna, Łowiecka, Rolnicza, Poprzeczna,
  • Gruszczyn: ul. Promyk, Wacława z Szamotuł, Katarzyńska, Spadochronowa, Boya-Żeleńskiego, Długosza, Asnyka, Wyspiańskiego, Nowowiejskiego, Szałwiowa, Wieżowa,
  • Swarzędz: ul. Krawiecka,
  • Paczkowo: ul. Dyniowa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ projektu: Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

Opr. Olga Godynicka KubiakDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *