„E-Strażnik” pomoże strażnikom miejskim

Na początku 2017 roku swarzędzka  Straż Miejska otrzymała  do swojej dyspozycji program komputerowy „e-Strażnik” mający wspomóc dowodzenie w jednostkach Straży Miejskiej. Z programu korzystać będą także mieszkańcy gminy, gdyż uzyskają możliwość  przy pomocy formularza udostępnionego na oficjalnej stronie internetowej  Swarzędza zgłoszenia konieczności interwencji przy pomocy komputera, smartfona lub innego urządzenia z dostępem do internetu. W momencie, gdy program będzie funkcjonować normalnie link do formularza zgłoszenia umieścimy także na naszym portalu.

Zgłoszenie wysłane przez mieszkańca dotrze do dyżurnego, a w przypadku jego nieobecności na stanowisku do mobilnego terminala  patrolu pełniącego służbę. Oczywiście osoba zgłaszająca potrzebę interwencji Straży Miejskiej, gdy zostawi swoje dane, otrzyma potwierdzenie zwrotne.

Warto dodać, że program ułatwi pracę strażnikom, gdyż ograniczy do niezbędnego minimum wszystkie „papierowe” prace administracyjne. Posiadane przez patrole terminale mobilne umożliwiać będą  sprawdzenie czy legitymowane osoby lub numery rejestracyjne sprawdzanych pojazdów zostały odnotowane w kartotece osób i pojazdów poszukiwanych. Program wyposażony został również w moduł „geolokalizacji”, który umożliwiać będzie lokalizację patroli w terenie.

W najbliższym czasie poinformujemy jak program „e-Strażnik” funkcjonuje w praktyce.