Jakie powietrze w Swarzędzu?

Od długiego czasu jesteśmy informowani o fatalnym stanie powietrza w Polsce. Jest ono u nas najbardziej zanieczyszczone w całej Europie. Wynika to oczywiście ze stanu naszej gospodarki, a szczególnie z faktu, że  produkcja przemysłowa i  energia cieplna produkowane są przede wszystkim z węgla. Żaden rząd nie potrafił tego stanu zmienić, a podejmowane decyzje polityczne także nie stwarzały warunków do zmiany tej sytuacji. Najbardziej na wpływ  fatalnej sytuacji powietrza w Polsce mają  pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10. Co oznaczają te nazwy?

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5. Ponieważ pyły zawieszone są wynikiem niskiej emisji, to znaczy, że pochodzą  przede wszystkim z gospodarstw domowych i małych firm stężenie może być inne  w różnych miejscach Swarzędza.. Najsilniejsze będzie tam gdzie znajduje się najwięcej budynków opalanych węglem, często słabej jakości i miałem węglowym.

Dane ze stacji pomiarowej określają stan powietrza w oparciu o wskaźnik najsłabszy. Przedstawione one zostały graficznie niżej.

Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 określono jako bardzo złe, a pyłu PM 10 jako złe. W Swarzędzu nie ma problemów z nadmiernym występowaniem CO (powietrze bardzo dobre), SO2 (bardzo dobre) i NO2 (dobre). Oznacza to wyraźnie, że zanieczyszczenie powietrza w naszej gminie  występuję okresowo, w sezonie zimowym, w czasie palenia w piecach.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

  • norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

  • norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Te normy zostały w ostatnich dniach przekroczone na naszym terenie. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

Co w tej sytuacji można zrobić?

  1. Informować o możliwości uzyskania dofinansowania w roku 2017 przy wymianie pieców z WFOSiGW „Piecyk – 2017”. Piszemy o tym szeroko w numerze styczniowym „Informatora Swarzędzkiego”. Numer dostępny również na naszym portalu swarzedz24.pl
  2. Upowszechnić metodę palenia w piecach „od góry” – także informacja w numerze styczniowym „IS”.
  3. Podjąć dyskusje w Radzie Miejskiej na temat możliwości dofinansowania wymiany  źródeł ogrzewania także z funduszy miejskich