Nie trzeba zgody na wycięcie drzewa

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. można wyciąć bez zezwolenia drzewa lub krzewy rosnące na prywatnej posesji pod warunkiem, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, według nowych zapisów ustawy o ochronie przyrody, jeśli nieruchomość należy do osoby fizycznej i nie prowadzi się na tej nieruchomości działalności gospodarczej, drzewa lub krzewy znajdujące się na prywatnej posesji można usuwać bez zezwolenia wydawanego dotychczas przez burmistrza.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie (nawet dla prowadzących działalność gospodarczą) na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Za usunięcie drzew na cele gospodarcze trzeba będzie uiścić opłatę, tak jak do tej pory. Ustawa przewiduje również karę za usunięcie w/w drzew bez zezwolenia, oczywiście tylko w przypadkach gdy takie zezwolenie było wymagane.

 Z uzasadnienia do ustawy wynika, że celem zmian jest „zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb”.

Przy okazji prowadzenia wycinki pamiętać jednak należy o innych przepisach. Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Usuwanie drzew w lasach podlega zapisom ustawy o lasach.

Reasumując, drzewa na działce będącej własnością osoby fizycznej i usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można usuwać bez zezwolenia pod warunkiem, że robimy to poza okresem lęgowym ptaków (czyli w terminie 16 października do 28 lutego) lub w pozostałym okresie, kiedy upewnimy się, że na drzewach nie występują lęgi ptaków.

Z doświadczeń w naszej gminy wynika, że właściciele nieruchomości dbają o zieleń na swoich posesjach i wycinają tylko to, co jest niezbędne. Mamy nadzieję, że tak pozostanie.

ROS UMiG