Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 przyznane

Jeszcze w styczniu, przyznane zostały dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024. 

Dotacje są przyznawane różnym organizacjom pozarządowym, takim jak kluby sportowe, stowarzyszenia czy fundacje. Zadania publiczne są realizowane przez te organizacje na rzecz mieszkańców miasta i gminy Swarzędz. Łącznie Swarzędz wsparł w ten sposób 56 zadań, w ramach dwóch konkursów.

Pierwszy z nich dotyczył zadań z zakresu sportu. Organizacje otrzymały dofinansowanie w sumarycznej kwocie 2,205 mln zł. Drugi z konkursów odnosił się do kultury, zdrowia, edukacji i turystyki. Tutaj łączna przyznana kwota dotacji to nieco ponad 532 tys. zł. Umowy z przedstawicielami organizacji sukcesywnie podpisywane.

Poniżej prezentujemy organizacje, które otrzymały dotację, wraz z nazwą zadania i przyznaną wartością wsparcia.

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sportu

Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków: 180 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów: 395 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów: 125 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej: 17 000 zł,

5) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej: 17 000 zł,

Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt: 13 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy: 90 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – dzieci i młodzież: 105 000 zł,

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów: 110 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży: 55 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – koszykówka – młodzież: 110 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – koszykówka – seniorki: 240 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki nożnej: 227 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki ręcznej: 130 000 zł,

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej: 20 000 zł,

Klub Sportowy Victoria Judo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy: 9 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja: 22 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich: 80 000 zł,

Swarzędzki Klub Karate-Do „Fighter”:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate oraz imprez i działań towarzyszących: 18 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIX Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup: 5 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa: 55 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Polskiej Lidze Seniorek: 15 000 zł,

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego  im. Eugeniusza Piaseckiego:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w taekwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Swarzędz: 25 000 zł,

Klub Karate Dynamic Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Bieżąca działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz udział zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach sportowych w Karate WKF: 25 000 zł,

Stowarzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi Sport:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF: 17 000 zł,

Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom: 10 000 zł,

Stowarzyszenie „Razem Ponad Granicami”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia: 10 000 zł,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – taekwondo olimpijskie – rozwój przez zabawę i sport: 15 000 zł,

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – XI Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka: 6 000 zł,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody, treningi i szkolenie strzeleckie: 10 000 zł,

Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – jeździeckie zawody Gruszczyn CUP: 11 000 zł,

Klub Sportowy Miko Muaythai Gym:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych / treningów sztuk walki, skierowanych dla wszystkich grup wiekowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz: 14 000 zł,

Stowarzyszenie Kohorta Poznań:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szansa na sukces – treningi dla dzieci i młodzieży: 5 000 zł,

Klub Biegacza Jestem Od Romka:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegów długich: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Fogtbikes Team:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie aktywnego stylu życia: 5 000 zł,

Fundacja Poznański Klub Brydżowy:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kontynuacja szkolenia uzdolnionej młodzieży i przygotowanie jej do udziału w zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich w zakresie brydża sportowego: 4 000 zł.

Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, zdrowia, edukacji i turystyki

Fundacja Edukacji Społecznej Ekos:

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” – 31. edycja: 11 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia: 33 000 zł,

Stowarzyszenie „Widzieć w Pełni”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Joga szczęścia na trawie dla Swarzędzan: 7 000 zł,

Polski Komitet Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem: 30 000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu:

1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami: 115 500 zł,

2) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej: 60 500 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie: 5 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z Mikołajami: 7 700 zł,

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej – wsparcie osób z niepełnosprawnością: „W drodze do samodzielności”: 27 000 zł,

Fundacja Początek Świata:

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej – na dobry początek: 22 000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu: 10 480 zł,

Fundacja „ArtiFakt”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Cykl działań twórczych „Szukając Talentów”: 27 500 zł,

Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy, wystawy: 33 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej z grupą choreograficzną: 85 000 zł,

Stowarzyszenie Bzyk Raider:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy klubu Bzyk Raider: 19 900 zł,

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu kulturalno-edukacyjnego „Miodowe Lato w Skansenie”: 14 000 zł,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kultywowanie tradycji historycznych: 6 000 zł,

Towarzystwo „Poligrodzianie”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez działalność Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”: 6 000 zł,

Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – cykl imprez turystyczno-krajoznawczych: 6 000 zł,

Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych: 6 000 zł.

Więcej aktualności ze Swarzędza i okolic znajdziecie TUTAJ.

Dotacje na wsparcie realizacji zadań
Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 przyznane. Fot. I. Paprzycka, UMiG.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *