Budżet Swarzędza na 2021: 347 mln wydatków i deficyt 13 mln

Miejscy radni uchwalili budżet Swarzędza na rok 2021: wydatki z miejskiej kasy wyniosą 347 mln zł, ale będą niższe od dochodów o 13,2 mln zł.

18 grudnia 2020 roku miejscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za projektem budżetu na rok 2021. Dokument, za przyjęciem którego zagłosowało 20 radnych (1 osoba była nieobecna) ustala dochody i wydatki planowane na cały rok. Budżet Swarzędza na 2021 rok zakłada dochody na poziomie 333,9 mln zł, a wydatki wielkości 347 mln zł. Deficyt wyniesie zatem 13,2 mln zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych. Z uchwalonym budżetem można się zapoznać pod tym linkiem.

Bardzo istotną liczbą są wydatki majątkowe planowane na rok 2021. To właśnie w ramach zaplanowanych 52 mln zł znajdują się wszelakie inwestycje i modernizacje.

Co one obejmują? Poniżej zamieszczamy niektóre z zaplanowanych na ten rok wydatków. Szczegółowe zestawienie zadań majątkowych można pobrać ze strony UMiG.

Budowa obwodnicy Swarzędza, (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)2017-2023

3 000 000,00

Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja2017-2022

50 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego  (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego  2020-2021

125 000,00

Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)2018-2022

13 500,00

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej  2407P Koziegłowy-Swarzędz – dotacja dla Powiatu Poznańskiego2021-2023

2 500 000,00

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej2019-2021

435 000,00

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy 2008-2021

11 000,00

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych2012-2023

210 000,00

Przebudowa ulic w Bogucinie2012-2021

864 975,40

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz2011-2024

200 000,00

Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie2014-2022

2 000 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 2014-2022

1 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) 2015-2026

3 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)2015-2024

4 500 000,00

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu 2018-2021

1 000 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie2015-2021

500 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach2014-2021

1 500 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie2013-2023

3 000 000,00

Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu2017-2023

840 000,00

Przebudowa i modernizacja ulic w  Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 735.975,40 zł)2014-2022

850 000,00

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza Transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)2017-2021

4 338 459,70

Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce 2018-2022

500 000,00

Przebudowa ulic w Jasinie2018-2023

500 000,00

Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą2018-2022

3 000 000,00

Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)2017-2021

1 000 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI – Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach2021-2022

100 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu2021-2022

100 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą nogą przez wieś – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę  ul. Południowej w Kobylnicy 2021-2022

50 000,00

Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych 2016-2022

500 000,00

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza2021-2023

23 346,50

Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu 2017-2022

1 000 000,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1  w Zalasewie 2020-2022

2 020 000,00

Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie2020-2021

500 000,00

Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej 2020-2021

100 000,00

Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych2012-2022

1 500 000,00

Budowa boiska w Uzarzewie2018-2021

380 000,00

Budżet Obywatelski – ACTIV PARK w Zalasewie2020-2022

1 639 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego2021-2022

100 000,00

BUDŻET OBYWATELSKI – Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie2021-2022

11 000,00

Aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

 

Budżet Swarzędza na 2021
Budżet Swarzędza na 2021 uchwalony

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *