Analiza informacji okiem ekspertów

podsumowanie konferencji

Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, stają się motorem przemian wyznaczających nowy porządek ekonomiczny na świecie. W XXI wieku rola informacji urosła do rangi niemal globalnego czynnika sterującego, której siła rośnie wraz z rozwojem infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, tj.: nowych systemów informatycznych, platform cyfrowych, sieci telekomunikacyjnych itp. Przedsiębiorstwa i instytucje, zostają zmuszone do przystosowania się do nowej rzeczywistości, a pozyskiwanie rzetelnych i wiarygodnych informacji, staje się kluczowym elementem w procesie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych w każdej firmie. Stąd też wzrasta zapotrzebowanie na: profesjonalną i rzetelną analizę informacji, znajomość nowoczesnych sposobów komunikacji, potencjalnych cyberzagrożeń oraz mechanizmów manipulacji wykorzystywanych w każdej dziedzinie życia na świecie.

I właśnie wokół tych zagadnień, poruszaliśmy się podczas konferencji pt.: „INFORMACJA ≠ MANIPULACJA – ROLA I ZNACZENIE INFORMACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”, która odbyła się 13 grudnia br. w kampusie akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Odwołując się do swoich międzynarodowych doświadczeń, nasi eksperci podzielili się z nami swoją wiedzą z zakresu: bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, zarządzania informacjami, sposobów walki z manipulacjami i dezinformacją w odniesieniu do naszego życia codziennego i zawodowego.

Wśród naszych Prelegentów znalazły się takie osobowości jak:

 • PŁK REZ. PIOTR GĄSTAŁ – b. d-ca Jednostki Wojskowej GROM
 • PŁK REZ. MGR INŻ. MACIEJ MATYSIAK – były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • PŁK. WITOLD KUDRYK – oficer w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie; ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego, współpracy wojskowo-cywilnej oraz walki informacyjnej
 • DR KRZYSZTOF DANIELEWICZ – ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, specjalizujący się w Afryce i Azji
 • DR HAB. INŻ. PIOTR REMLEIN – ekspert z zakresu bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych
 •  ŻANETA GELTZ – redaktor naczelna serwisu informacyjnego i magazynu Hipoalergiczni, założycielka Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association

Konferencja miała formułę otwartą i adresowana była do wszystkich osób, dla których wiarygodna informacja jest podstawowym „narzędziem pracy”, a także do osób, które w sposób świadomy, chcą poruszać się i korzystać z zasobów współczesnego świata.

Miło nam również poinformować, że podczas w/w wydarzenia dr Krzysztof Danielewicz, zaprezentował również program kształcenia studiów podyplomowych z zakresu ANALIZY INFORMACJI, które od lutego 2020 roku wystartują w PWSZ Gniezno. Studia te adresowane są w szczególności do:

 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorców z MŚP
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa w firmach
 • managerów ds. rozwoju firm i kontaktów międzynarodowych
 • brokerów informacyjnych
 • dziennikarzy i specjalistów ds. monitorowania mediów
 • specjalistów ds. komunikacji
 • specjalistów ds. zarządzania kryzysowego
 • pracowników sektora oświaty
 • pracowników służb mundurowych
 • oraz wszystkich osób zainteresowanych rozszerzaniem kompetencji z zakresu analizy informacji

Rekrutacja rusza już 13 stycznia 2020 roku
Z uwagi na unikatowy program kształcenia – liczba miejsc na studiach jest ograniczona!

Po więcej informacji na temat studiów podyplomowych zapraszamy na stronę – https://pwsz-gniezno.edu.pl/kierunki-studiow-studia-podyplomowe/analiza-informacji-studia-podyplomowe/

Fot. Rafał Wichniewicz

Patronat medialny: Informator Swarzędzki, swarzedz24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *