Adrian Senyk – „Integracja mieszkańców jest największym wyzwaniem”

Jest Pan radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu i sołtysem bardzo nietypowej wsi, jaką jest Zalasewo. Jedną i drugą funkcję pełni Pan niecałe dwa lata. Proszę o kilka słów  o sobie dla czytelników „Informatora Swarzędzkiego.

Witam, jak już Pan wspomniał od niespełna dwóch lat pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej oraz Sołtysa Zalasewa. Mogę to robić dzięki zaufaniu jakim obdarzyła mnie ogromna większość naszych mieszkańców, za co im serdecznie dziękuję. Co do mojej osoby: to ukończyłem wyższe studia magisterskie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw i prywatnie pracuje w jednym z banków. Cały czas staram się, aktywnie działać na rzecz mieszkańców, co myślę zostało przez nich docenione właśnie podczas plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego” o tytuł Super Sołtysa. Jednak tytuł ten powinien brzmieć o „Super Sołectwo”, gdyż to przede wszystkim Mieszkańcy byli aktywnymi uczestnikami konkursu, bez których głosów nie byłoby tego sukcesu. Obejmując swój urząd postawiłem na poprawę infrastruktury sołectwa o co ciągle zabiegam u władz gminnych. Na terenie naszego sołectwa aktywnie działa klika Stowarzyszeń, z którymi jako Rada Sołecka skutecznie współpracujemy. Wspomagamy się wzajemnie między innymi przy organizacji wielu imprez plenerowych. Imprezy te są skutecznym narzędziem do integracji starych i nowych mieszkańców Zalasewa, których nam z dnia na dzień przybywa.

Mieszkańcy gminy, chyba nie tylko mieszkańcu Zalasewa, wybrali Pana w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” „Super Sołtysem Wielkopolski”. Co – według Pana spowodowało, że głosowali na osobę, która pełni funkcję krótko

Sądzę, że mieszkańców przekonały przede wszystkim wszelkie inicjatywy, z którymi staram się wychodzić w ich kierunku. Remont świetlicy, zwiększenie zasobów sołeckiego placu zabaw, poprawa komunikacji pomiędzy Radą Sołecką a mieszkańcami czy też organizowanie imprez integracyjnych spowodowały, że w taki właśnie sposób mieszkańcy docenili mój trud włożony w pracę na rzecz Zalasewa. Dziękuję im wszystkim za to szczególne wyróżnienie.

Zalasewo jest wioską tak specyficzną, że boję się używać określenia „wioska”. Jak Pan ocenia specyfikę swojej miejscowości?

Tak, to prawda jest wioską specyficzną bo mieszkają tu wyjątkowi ludzie, zawsze skorzy do pomocy i współpracy bez względu na wiek i wykształcenie. Każda z tych osób posiada umiejętności i wiedzę w różnym zakresie, które można wykorzystać. Czasami mam wrażenie, że nie zdążę jeszcze o czymś pomyśleć, a nasi mieszkańcy już mają pomysł, w jaki sposób dany problem rozwiązać.
Myślę, że stanowimy zgraną grupę społeczną. Konkurs, do którego zostaliśmy zgłoszeni udowodnił,
iż mieszkańcy interesują się i to bardzo, tym co się dzieje w ich miejscu zamieszkania. Aktywnie biorą udział w różnego rodzaju inicjatywach. Wydaję mi się, że różnego rodzaju konkursy, plebiscyty, zabawy z nutką małej rywalizacji wpływają bardzo pozytywnie na integrację lokalnej społeczności.
Bo właśnie integracja mieszkańców, których z roku na rok bardzo mocno przybywa jest największym wyzwaniem. Jestem przekonany, że im bardziej będziemy zintegrowani jako lokalna społeczność tym łatwiej będzie nam się rozmawiało o problemach i ich rozwiązaniach.

Z jakimi problemami boryka się Zalasewo? Jak można je rozwiązać?

Moim zdaniem, największym obecnie problemem w Zalasewie jest stan nawierzchni dróg. Wiele osiedli ma nadal nieutwardzone drogi, które w okresie wiosennym i jesiennym przysparzają wiele trudności mieszkańcom. W trakcie swoich dyżurów przyjmuję wiele wniosków właśnie w tej sprawie. Kolejnym problematycznym tematem są obiekty handlowe. W tym temacie mieszkańcy mają podzielone zdanie, ponieważ z jednej strony brakuje u nas takich obiektów z drugiej obawiają się zwiększonego ruchu wokół swoich posesji, ale to myślę, że jest to temat na inny wywiad.

Na terenie Zalasewa znajdują się dwie najnowsze i chyba najlepiej wyposażone placówki oświatowe na terenie gminy. Jak Pan – sołtys Zalasewa zamierza wykorzystać ich potencjał?

Placówki są już przez nas aktywnie wykorzystywane. Zarówno na terenie Gimnazjum jak i od tego roku na terenie Szkoły Podstawowej
w Zalasewie odbywają się imprezy integracyjne takie jak, Festyn Rodzinny, Dzień Seniora czy też Dzień Sportu. Dodatkowo jako Rada Sołecka jesteśmy wspierani przez panią dyrektor Szkoły Podstawowej Beatę Hałas oraz pana dyrektora Gimnazjum Wojciecha Szulca oraz Rady Rodziców tych szkół podczas planowania jak i organizowania tych imprez. Przy bardzo dużej liczbie mieszkańców biorących aktywny udział w imprezach jest bardzo ważne, aby tego typu spotkania przebiegały w sposób profesjonalny i przede wszystkim bezpieczny dla wszystkich jej uczestników.
Rozmawiał pch