„Chcę był łącznikiem między naszym klubem i pozostałymi radnymi” – mówi Piotr Baranowski – przewodniczący Klubu Radnych „Swarzędz 2025”

Gratulujemy powtórnego wyboru do Rady Miejskiej w Swarzędzu. W poprzedniej kadencji mieliśmy przyjemność zamieścić z Panem rozmowę na naszych łamach. Być może nie wszyscy Czytelnicy znają Pana. Dlatego też proszę o kilka informacji o Panu.
Dziękuję za gratulacje. Mam 56 lat, od urodzenia jestem mieszkańcem Swarzędza. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo od ponad trzydziestu lat związany jestem z Hutą Szkła Antoninek będącej częścią międzynarodowego koncernu szklarskiego Owens-Illinois. Obecnie zajmuję stanowisko koordynatora zmiany. Do Rady Miejskiej zostałem wybrany w marcu 2015 w wyborach uzupełniających. Podczas pracy w Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji miałem przyjemność pracować wspólnie z Panem Redaktorem. Często mieliśmy podobne spojrzenia na wiele spraw, a w szczególności na sprawy związane z historią Swarzędza. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie wybory do Rady Miejskiej to jestem zadowolony ze swojego wyniku. W okręgu wyborczym nr 2 z którego kandydowałem było wielu bardzo dobrych kontrkandydatów. Wybór do Rady Miejskiej jest zaszczytem, ale przede również zobowiązaniem wobec mieszkańców.
Z jakich działań podejmowanych w poprzedniej kadencji jest Pan szczególnie zadowolony? Czym chce się Pan zająć w ciągu najbliższych 5 lat.
W poprzedniej kadencji udało mi się przekonać wielu mieszkańców do pomysłu przedłużenia już istniejącej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego od Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji do końca ulicy Strzeleckiej. Wniosek do budżetu obywatelskiego jaki złożyłem w tej sprawie, a konkretnie na wykonanie projektu wyżej wymienionej ścieżki uzyskał akceptację mieszkańców podczas wyboru projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Dzięki moim wnioskom oraz akceptacji władzy wykonawczej został wyremontowany chodnik na ulicy Napoleońskiej, oświetlenie drogi łączącej ulicę Działkową z drogą krajową nr 92, dwa bardzo potrzebne w opinii mieszkańców przejścia na ulicy Strzeleckiej oraz został zainstalowany przy dworcu PKP plan miasta i gminy z zaznaczonymi trasami autobusowymi. W obecnej kadencji chciałbym zwrócić uwagę radnych na potrzebę pilnej szeroko rozumianej rewitalizacji najstarszej części Swarzędza, czyli Rynku i ulic go okalających. Chciałbym dokończyć kilka pomysłów których nie udało się zrealizować w minionej kadencji, między innymi tablic upamiętniających miejsca istotne dla historii Swarzędza na przykład miejsce gdzie znajdowała się w Swarzędzu synagoga. Podczas kampanii wyborczej mieszkańcy zwracali mi również uwagę na wiele być może drobnych spraw lecz istotnych dla funkcjonowania społeczności lokalnych i tymi sprawami w pierwszej kolejności się zajmuję.
Jest Pan przewodniczącym największego klubu radnych – Klubu Radnych Mariana Szkudlarka. Jaką rolę w pracy Rady Miejskiej winien odgrywać klub radnych? Jakie zadania stawia Pan przed sobą, jako szefem tego klubu?
Klub Radnych „Swarzędz 2025” bo taką oficjalną nazwę nosi nasz klub zrzesza dziewięciu radnych którzy startowali z listy KWW Mariana Szkudlarka oraz dwóch radnych którzy startowali z listy KWW „Bezpartyjni Samorządowcy”. Klub ten zrzesza osoby które identyfikują się z programem rozwoju miasta i gminy zaproponowanym przez burmistrza Mariana Szkudlarka, a który to został zaakceptowany podczas wyborów przez mieszkańców poprzez wynik jaki osiągnął burmistrz Marian Szkudlarek. Przypomnę że Marian Szkudlarek wygrał wybory na burmistrza Swarzędza w pierwszej turze z wynikiem 62,6%, deklasując kontrkandydatów. Dlatego też rolą Klubu Radnych „Swarzędz 2025” winno być wspieranie działań burmistrza w realizacji zaproponowanego mieszkańcom programu. A rolą przewodniczącego klubu jest integrowanie radnych zrzeszonych w klubie, oraz takie współdziałanie z burmistrzem aby sukcesywnie krok po kroku realizować założony program. Jako osoba która przedkłada budowanie dobrych rozwiązań dla mieszkańców nad krytykę działań władzy wykonawczej, chciałbym być również łącznikiem między naszym klubem a pozostałymi radnymi zasiadającymi w Radzie Miejskiej.
Rada Miejska na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie bonifikat udzielanych przy wykupie wieczystego użytkowania. Przyjęte bonifikaty są niższe niż w Poznaniu i np. w Warszawie. Pytanie to zadaję Panu świadomie, gdyż jest pan członkiem Komisji Budżetowej, a sądzę, że właśnie na tej komisji sprawę szeroko omawiano.
Rzeczywiście na Komisji Budżetowej była omawiana sprawa bonifikat, pojawiały się głosy aby procent bonifikaty był wyższy. Po dyskusji, i argumentacji Pani skarbnik, że zwiększenie bonifikat negatywnie wpłynie na finanse miasta I gminy, a pozwolę sobie przypomnieć, że w tej kadencji czeka nas wiele kosztownych inwestycji poprawiających komfort życia w naszej małej ojczyźnie, radni przychyli się do poglądu władzy wykonawczej aby pozostawić bonifikaty na zaproponowanym poziomie.
Jakie są – według Pana – najważniejsze zadania inwestycyjne bieżącej kadencji? Jakie powinny być realizowane w Pana okręgu wyborczym?
W kadencji która się rozpoczęła chciałbym wspierać burmistrza Mariana Szkudlarka w realizacji programu który zaproponowaliśmy mieszkańcom. Priorytetem winny być w moim przekonaniu inwestycje drogowe czyli budowa obwodnicy Swarzędza, budowa tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Tabaki, budowa tunelów w Kobylnicy i Paczkowie, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu. A jeśli chodzi o okręg wyborczy w którym uzyskałem mandat radnego, to jak wcześniej wspomniałem, ważną dla mnie rzeczą jest rewitalizacja najstarszej części Swarzędza czyli Rynku oraz okolic, utwardzenie drogi łączącej drogę krajową nr 92 z ulicą Działkową, utwardzenie wraz z oświetleniem części ulicy Morelowej, remont schodów które łączą Osiedla północne z istniejącą ścieżką nad Jeziorem Swarzędzkim. No i jeśli pojawią się możliwości – wykonanie oświetlonego, bezpiecznego toru saneczkowego dla najmłodszych mieszkańców Swarzędza.

Rozmawiał Piotr ChoryńskiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *