Związki międzygminne na sesji Rady Miejskiej

Na 50. sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu swoją działalność zaprezentowały 3 związki międzygminne do których należy gmina Swarzędz.
Działalność Schroniska dla Zwierząt w Skałowie przedstawili burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek i dyrektor biura związku Paweł Kubiak. Dyrektor Kubiak poinformował, że w okresie od 5.10.2015 Schronisko przyjęło: 1 341 zwierząt, w tym: 1 038 psów, 301 kotów, 2 króliki. Dużą wagę przywiązuję się do adopcji zwierząt. W tym czasie oddano do adopcji 997 zwierząt (74,3%), z tego: 805 psów, 190 kotów i 2 króliki. W tej liczbie są także psy, dla których udało się nam odszukać dotychczasowych właścicieli.Radni dowiedzieli się, że ważną rolę przywiązuje kierownictwo schroniska do współpracy ze szkołami i przedszkolami. Wspólnie organizowane są takie akcje jak świąteczna zbiórka żywności dla zwierząt, w Swarzędzu –  „smyczomarsz”. Interesująca jest również informacja, że na terenie schroniska znajduje się hotelik dla psów, teren na którym psiaki mogą się wybiegać, a w najbliższym czasie zorganizowany zostanie psi cmentarz.
Stan realizacji zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej w Gminie Swarzędz w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” przedstawił Zbigniew Zastrożny – przewodniczący zarządu – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska.
16 marca 2018 r. Zarząd Związku podpisał umowę o dofinansowanie na realizację piątego już etapu projektu kanalizacyjnego pod nazwą „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”.
Dofinansowanie w wysokości prawie 15,6 miliona złotych zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Piąty etap stanowi kontynuację trzech trzech zakończonych i rozliczonych w 2016 roku Projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013; jest także technicznie, organizacyjnie i finansowo spójny z obecnie realizowanym czwartym etapem tego przedsięwzięcia.
Gminy objęte Projektem PZ V to obszar gmin Czerwonak, Pobiedziska i Swarzędz. Nowa kanalizacja powstanie na terenie Aglomeracji Poznańskiej w gminie Swarzędz w miejscowościach Swarzędz, Gortatowo, Rabowice, Kruszewnia, Gruszczyn i Paczkowo.
Całkowity koszt Projektu to 30 221 709,00 zł brutto, z czego 15 639 326,08 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej (dofinansowanie stanowi 63,7% kosztów kwalifikowanych).
Projekt „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” realizowany będzie w latach 2018-2021.Działalność Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej przedstawił dyrektor biura GOAP Andrzej Springer. Poinformował, że na koniec 2017 roku GOAP był pierwszy raz w dobrej sytuacji finansowej. Dochody wyniosły 149 2014 228 zł, a wydatki 146 609 922. Tak więc rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 5944 305 zł. GOAP przez cały czas boryka się ze znacznymi zaległościami wpłat za świadczone usługi. Dla informacji podajemy, że w roku 2017 wystawiono 47 289 upomnień na kwotę 11 700 494 zł, a tylko od styczna do końca marca tego roku 13 918 na kwotę3 002 292 zł.
Dyrektor Springer poinformował zebranych, że GOAP nie przewiduje podwyższenia opłat za wywóz nieczystości.
Dyskusję wywołały problemy szczegółowe. Radna Anna Graczyk zwróciła uwagę na konieczność opłacania przez ogrody działkowe dodatkowej kwoty za dzierżawę  pojemników na odpady zielone(nie dotyczy to wywozu odpadów biodegradowalnych, a np. pociętych gałęzi). Do końca marca tego roku odpady te były wywożone w ramach opłaty ryczałtowej. Do tego tematu wrócimy szerzej w następnym numerze „Informatora”.
Zwróciłem uwagę, na problem być może jednostkowy, ale ważny dla części mieszkańców, którzy posiadają niewielkie działki, na których nie ma drzew liściastych. Osoby te przez większą cześć roku zapełniają pojemniki na surowce biodegradowalne najwyżej w 2/3. Problem zaczyna się jesienią, gdy opadają liście z drzew rosnących np. na gruncie miejskim za płotem. Rosnący dla przykładu tuż przy plocie dąb  gubi tyle liście, że każdorazowo trzeba wywieźć  ich ponad 40 worków.  Co zrobić teraz, gdy  nie można ich postawić koło pojemnika? Odpowiedzi satysfakcjonującej nie uzyskałem. Pozostaje tylko radzić wszystkim w identycznej sytuacji, aby wezwali właściciela liści do ich zebrania, a gdy tego nie zrobi obciążać go kosztami ich wywiezienia.

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na komisjach. Dlatego też ich przegłosowanie stało się formalnością.

W trakcie dyskusji, w wolnych głosach, wyraźnie odczuwa się już zbliżającą się nową kampanię wyborczą.

 


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *