Związek miast polskich uruchomił serwis internetowy www.miasta.pl

Nowy serwis poświęcony jest polskim miastom i samorządom. Przedstawia działania Związku Miast Polskich na rzecz kreowania lepszej polityki lokalnej. Prezentuje aktualności
i wydarzenia dotyczące funkcjonowania społeczności miejskich, ciekawe projekty dla miast oraz działania legislacyjne ZMP zmierzające do rozwoju polskich samorządów. To także miejsce, które umożliwia dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi z miast.

Aktualności są podzielone na 25 kategorii tematycznych, co pozwala na szybkie znalezienie informacji z danej dziedziny. Przypisane są do dwóch podstawowych filarów działalności Związku. Pierwszy z nich to „Działalność na rzecz miast”, w którym są publikowane treści dotyczące podjętych przez Związek działań legislacyjnych oraz zadań realizowanych przez Biuro Związku, a drugi – „Doświadczenie i wiedza polskich miast”, w którym są zamieszczane treści pochodzące z miast członkowskich oraz informacje na temat szeroko pojętej wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.

„Przynależność do Związku prawie 300 polskich miast sprawia, że istnieje duże zapotrzebowanie na informacje o działalności Związku. Uzyskaniem informacji mogą być zainteresowane również samorządy miast nieczłonkowskich, decydenci podejmujący decyzje ważne dla miast, środowisko samorządowe oraz media” – podkreśla Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

Docelowo ZMP planuje, aby to miasta stały się współautorami portalu. Przewidziana została możliwość współtworzenia serwisu za pomocą dostępu do publikowania aktualności
i wydarzeń w kategorii „Z naszych miast”. Dostęp do logowania otrzymają upoważnione osoby reprezentujące miasta.

Chcieliśmy stworzyć przestrzeń dla samorządów i zbudować narzędzie komunikacji o miastach
i dla miast. Wychodzimy z założenia, że siłą Związku są miasta i ludzie, którzy go tworzą. Związek realizuje z miastami szereg ciekawych inicjatyw. Będziemy o tym mówić, promować dobre praktyki oraz podkreślać dorobek i sukcesy legislacyjne Związku w działaniach na rzecz rozwoju polskich miast
– komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora biura ds. PR.

Strona posiada również specjalną sekcję o nazwie „Strefa dla miast”, która pełni funkcję intranetu. Wszystkie miasta zrzeszone w ZMP otrzymały dostęp do dokumentów legislacyjnych, projektów ustaw, rozporządzeń z możliwością opiniowania. To także miejsce, w którym znajdują się m.in. opinie prawne, ekspertyzy dla miast i stanowiska ZMP. Miasta będą mogły też zarządzać swoją wizytówką na mapie miast członkowskich. Nowością na stronie jest zakładka „Media” dedykowana dziennikarzom, w której znajdują się materiały
i informacje prasowe.

Związek uruchomił również profil w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich.