Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji, które odbędzie się 17 listopada 2016, o godz. 16:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14.

Program:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i dyskusja nad projektem budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2036.

3. Przedstawienie propozycji do planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie.