Zmiany organizacji ruchu związane z przebudową ul. Jeżynowej i ul. Modrzejewskiej

Urząd Miasta i Gminy poformował o zmianie organizacji ruchu związanej z przebudową ulic na południu Swarzędza. Szczegółowe zmiany organizacji ruchu można zobaczyć po kliknięciu na miniatury.

I. Informujemy, iż z dniem 15.07.2016r. rozpoczną się roboty związane z przebudową ul. Jeżynowej w Swarzędzu i Zalasewie. Wykonawcą jest Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. ze Swarzędza. O kolejnych etapach robót, które potrwają do końca września br. będziemy państwa informować na bieżąco.

n

II. Informujemy, iż z dniem 14.07.2016r. rozpoczęły się roboty związane z przebudową ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej. Wykonawcą jest Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k. ze Swarzędza. Od dnia dzisiejszego wykonawca przystępuje do budowy kanału deszczowego w ul. Staszica na odcinku od skrzyżowania z ul. Tortunia do ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu. Roboty budowlane będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu dla ruchu pojazdów na ww. odcinku ul. Staszica. O kolejnych etapach robót, które potrwają do końca września br. będziemy państwa informować na bieżąco.

a