Zamaskowani radni, a może następna sesja Rady już zdalna?

31 marca 2020 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej. Ze względu na epidemię koronawirusa zgromadzeni radni obradowali w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem odpowiedniego odstępu między sobą.

Radni przegłosowali apel do Państwowej Komisji Wyborczej o przesunięciu wyborów prezydenckich. Według radnych przeprowadzenie wyborów nie będzie możliwe bez narażenia zdrowia i życia mieszkańców.

Radni zatwierdzili uchwałę w sprawie emisji obligacji gminy Swarzędz. Gmina wyemituje 22.600 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł, każda na łączną kwotę 22.600.000 zł. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2020 r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Swarzędz. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Obligacje określonych serii zostaną wykupione w określonych terminach (od 2020 r. do 2030 r.).

Radni dokonali poprawek w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020. Szczegóły w uchwale – kliknij tutaj.

Radni wprowadzili też zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 – 2023. Szczegóły zobacz klikając tutaj.

Mieliśmy chyba pierwszy raz w historii do czynienia z sesją Rady Miejskiej w takim dziwnym charakterze. Czy radni będą się musieli do tego przyzwyczaić? A może będą się odbywać zdalne posiedzenia? Zgodnie z informacją Polskiej Agencji Prasowej rząd jeszcze pod koniec marca przyjął projekt ustawy uprawniający kolegialne organy w jednostkach samorządu terytorialnego do zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć. Czy Swarzędz się zdecyduje na taki krok? Zobaczymy już niebawem.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *