Bloki z panelami słonecznymi – ruszają „Słoneczne dachy”

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na terenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wraz z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolantą Ratajczak przedstawili założenia programu „Słoneczne dachy” adresowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Na program zostało przeznaczonych 100 mln zł. Nabór rusza 1 marca. Program pilotażowo będzie realizowany w województwie wielkopolskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 marca 2020 roku rozpocznie nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach programu spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć preferencyjną pożyczkę na zadania termomodernizacyjne, a także na instalację fotowoltaiczną PV o mocy do 50 kW.  Na wytworzeniu prądu z OZE skorzystają także mieszkańcy ponosząc mniejsze opłaty za korzystanie z części wspólnych, gdyż ta energia zostanie wykorzystana na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach czy do zasilania wind. – Słoneczne dachy czy Mój prąd to programy, które są elementem strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapowiedzi tych działań premier przedstawił w expose, a dziś jesteśmy świadkami ich realizacji – mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk. – Niższe koszty eksploatacji budynku przełożą się na niższe rachunki mieszkańców. To wielka szansa dla wielkopolskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które dzięki tej inwestycji wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy na ten cel 100 mln zł i jako Wielkopolska szansę pilotażu, dlatego zwracam się do wszystkich podmiotów, które mogą być beneficjentami – skorzystajcie, to duże przedsięwzięcie i wielka korzyść dla mieszkańców – wskazywał Łukasz Mikołajczyk.

Z otrzymanej pożyczki można będzie pokryć koszty związane z zakupem i montażem kompletnych systemów fotowoltaicznych, a także koszty termomodernizacji budynków. – Program Słoneczne Dachy jest realizowany we współpracy narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcia 80 mln zł, a 20 mln zł będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Wysokość otrzymanej pożyczki nie jest ograniczona – mówi prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak.

Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Poznaniu może być częściowo umorzona do wysokości:

– 15 proc. udzielonej kwoty, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, pod warunkiem równoczesnej wymiany źródła ciepła i termomodernizacji, w tym: modernizacja przegród zewnętrznych budynku (izolacja cieplna); wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej; przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, audyt energetyczny jako element przedsięwzięcia, budowa przyłączy gazowych i cieplnych;

– 10 proc.  udzielonej kwoty, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, na przedsięwzięcia dotyczące: przebudowy systemów wentylacji lub budowy instalacji chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach; zakupu, montażu i uruchomienia instalacji PV do 50 kW na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, budowy pozostałych instalacji OZE, wymiany oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków;

Pożyczka udzielona ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW może zostać częściowo umorzona w wysokości 10 proc. na przedsięwzięcia dotyczące zakupu, montażu i uruchomienia kompletnej instalacji PV do 50 kW, służącej na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku.

Swoje zainteresowanie udziałem w Naborze wyraził Jan Marciniak – Prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, który podczas konferencji prasowej zaprezentował efekty dotychczasowych działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej budynków Spółdzielni, a także dalsze plany w tym zakresie.

Wraz z rozpoczęciem Naboru WFOŚiGW w Poznaniu zorganizuje także cykl spotkań informacyjnych, których adresatami będą zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

– subregion koniński – 04.03.2020 r.

– subregion kaliski – 12.03.2020 r.

– subregion pilski – 19.03.2020 r.

– subregion poznański – druga połowa marca br.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *