Zakończone inwestycje drogowe.

Prawie 5 mln złotych kosztowała budżet Gminy Swarzędz zakończona właśnie przebudowa czterech swarzędzkich ulic: Srebrnej (180 mb), Złotej (ok. 475 mb), Bursztynowej (225 mb) i Szmaragdowej (235 mb.

Zaraz po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i brakujących przyłączy wodociagowych ulice te otrzymały obustronne chodniki wraz ze zjazdami do posesji i nawierzchnię jezdni wykonaną z kostki brukowej. Dla poprawy bezpieczeństwa skrzyżowania zostały wyniesione w górę, co zmusi kierowców do ograniczenia prędkości. Wprowadzona została również nowa organizacja ruchu, zgodnie z którą fragment ul. Bursztynowej (od Staniewskiego do Szmaragdowej) jest jednokierunkowy. Wykonawcą była firma Budownictwo Drogowe „KRUG”. Koszt to  blisko 5 mln zł.

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, który w towarzystwie swego zastępcy Grzegorza Taterki oraz radnego Tomasza Majchrzaka wizytował we wtorek, 11 kwietnia, zakończoną inwestycję, poinformował również o innych, rozpoczętych niedawno, ważnych inwestycjach drogowych realizowanych z budżetu Swarzędza:


► I etap przebudowy ul. Transportowej w Zalasewie (prawie kilometrowy odcinek od ul. Kórnickiej aż do ul. Józefa Rivoliego).

Na początek zbudowana zostanie cała infrastruktura podziemna – kanalizacja deszczowa, wykonana rozbudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej, powstanie kanał technologiczny oraz oświetlenie ledowe. Jezdnia będzie miał szerokość 7 m, zbudowane zostaną obustronne chodniki o szer 2,2 m oraz asfaltowa ścieżka rowerowa o szer. 2 m, zatoki autobusowe oraz rondo na skrzyżowaniu z ul. Planetarną.

Wykonawcą jest konsorcjum składające się z firm Budownictwo Drogowe „KRUG” z Rabowic oraz Hydro-Gaz Henryk Wojkiewicz ze Swarzędza. Inwestycja będzie kosztowała 13.818.600 zł i ukończona ma być przed końcem bieżącego roku.

W nastepnym etapie prac, ul. Transportowa przebudowana zostanie o kolejne 800 aż do granicy administracyjnej Poznania. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Kórnicką, gdzie również powstanie rondo.


► Przebudowa ul. Szkolnej w Kobylnicy na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. Dworcowej.

Ten fragment ul. Szkolnej będzie miał jezdnię asfaltową o szer. 6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjazdami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany zostanie próg spowalniający ruch. Na początek wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno- kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe. Wykonawcą jest spółka Budownictwo Drogowe „KRUG”.  Koszt przebudowy ul. Szkolnej to 988.345 zł. Prace mają się zakończyć po trzech miesiącach. W pierwszej kolejności będą polegały na rozbiórkach istniejących nawierzchni z betonowych płyt drogowych oraz budowie kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych i sanitarnych. Utrudnienia w ruchu będą polegały na jednostronnym zwężeniu jezdni ul. Szkolnej najpierw od strony południowo-wschodniej, a później od przeciwległej strony.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Przedszkola „Koszałek Opałek” z placem budowy prosimy rodziców o parkowanie pojazdami na drodze serwisowej wzdłuż ul. Poznańskiej. Pozwoli to uniknąć problemów z parkowaniem pojazdów podczas przywożenia i odbierania dzieci z przedszkola. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz obowiązujące oznakowanie terenu robót.

► Przebudowa ul. Ogrodowej w Paczkowie.

Wykonawcą inwestycji jest IVESTON Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. Koszt to 1.595.000,00 zł brutto, a termin zakończenia prac ustalono na początek lipca br.  530-metrowa ulica Ogrodowa otrzyma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Jezdnia będzie miała 5 m szerokości, a jednostronny chodnik – 2 m. Dla poprawy bezpieczeństwa zbudowanych zostanie 5 progów zwalniających ruch, zamontowane zostanie też oświetlenie (12 nowych opraw oświetleniowych typu LED).

► Przebudowa ul. Sokolnickiej w Paczkowie (ok. 400-metrowy odcinek od ul. Dworskiej do drogi serwisowej przy ul. Poznańskiej).

W ramach tej inwestycji kosztującej 2.097.725 zł wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 5 metrów, chodnik o szerokości 2 metrów, zjazdy do posesji, a w rejonie boiska „Orlik” – miejsca parkingowe na 22 samochody osobowe. Wszystkie nawierzchnie będą wykonane z kostki brukowej. Najpierw, oczywiście, zbudowane zostaną: kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji oraz oświetlenie drogowe.


► Przebudowa ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej oraz remont ulicy Ogrodniczej w Janikowie.

Koszt tej kompleksowej przebudowy opiewa na blisko 3 mln zł i obejmuje:

– Asfaltowa i Swarzędzka: 330 m o szerokości 6 m i nawierzchni asfaltowej, chodniki szerokość 2 m, zjazdy z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji gazowych, przebudowa sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej

– Ogrodnicza: 207 m o szerokości 5 m i nawierzchni asfaltowej wraz z umocnieniem i regulacją rowu odwadniającego.

Wykonawcą jest konsorcjum spółek Infrakom Kościana. Prace mają zostać zakończone do 29 czerwca 2018 roku.


►  Modernizacja ulic: Katarzyńskiej (ok. 210-metrowy odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej) i Mechowskiej (ok. 700-metrowy odcinek od Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) w Gruszczynie.

Ulice te, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i usunięciu kolizji instalacji gazowej, wodociągowej, teletechnicznej oraz elektrycznej, otrzymają 6-metrową asfaltową jezdnię, 2-metrowe chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowej oraz asfaltową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 metra. Dodatkowo wybudowane zostanie oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny umożliwiający układanie np. światłwodów.

Wykonawcą jest Strabag Sp. z o.o., a koszt inwestycji to prawie 6,5 mln zł. Prace zakończą się latem br.

Maciej Woliński  (UMiG)

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *