Wystawa prac Eryka Sieińskiego

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu prezentuje czwartą edycję twórczości Eryka Sieinskiego. Wernisaż wystawy odbył się w dniu 4 lutego br. i było to wydarzenie wielce emocjonujące – spotkanie z twórcą, który prostymi środkami; piórkiem, ołówkiem i kredką potrafi opowiedzieć świat na swój osobisty sposób – spotkanie z jego twórczością. Po kolorowych wspomnieniach z Chorwacji i Holandii, po obszernej relacji ze Swarzędza przyszła kolej na północną część gminy Wierzonkę i Wierzenicę.
Eryk Sieinski jest architektem, szeroko znanym kreatorem architektury. Jest twórcą dużych zespołów urbanistycznych, autorem atrakcyjnych budowli, laureatem kilkunastu konkursów architektonicznych i urbanistycznych.
Dzisiaj, kiedy korzystając z prawa wieku scedował swą twórczość projektową na syna i synową (również architektów) nie spoczął na laurach. Został odtwórcą (tym razem) dzieła natury i dzieła człowieka – zieleni i architektury.
Kiedy odium terminów, umów, przetargów, zabiegów o pozwolenie na budowę a potem starań o skrupulatną realizację obiektu odchodzą w przeszłość, a talent, pracowitość i pasja tworzenia zostają – to prace graficzne są dla architekta najlepszym sposobem kontynuacji własnych umiejętności, więcej – nieskrępowanego rozwoju swego talentu. Widać jak z rysunku figuratywnego, realistycznego autor przechodzi do coraz wyższego poziomu sztuki, do ideału do abstrakcji. Bo przedmiot nie musi być wiernie oddany w obrazie. Pion nie musi koniecznie być pionem, kształt kształtem, niebo nie zawsze być musi niebieskie a zieleń zielona. Ważny jest pomysł, atrakcja, przekora, niecodzienność. Obraz to nie fotografia czy inwentaryzacja tak bardzo potrzebne w architekturze (na przykład przy restauracji zabytku).
Dowolność przekazu jest prawem każdego twórcy; filmowca, rzeźbiarza, poety, czy malarza. Wielu artystów w ciągu swej działalności przeszło głęboką metamorfozę, osiągnęło nową jakość, szczyt, osiągnęło sławę, niejednokrotnie zbudowało swój styl osobisty. Pablo Picasso z realistycznego malarstwa portretów i pejzaży przechodził na coraz większy skrót i syntezę. Tak został twórcą kubizmu – zapoczątkował nową erę w malarstwie.
Dobór tematu, punkt widzenia, perspektywa, głębia obrazu, rysunek, proporcje, niecodzienność koloru, melodia światła i cienia i owszem zieleń co towarzyszy zawsze architekturze, wreszcie drżąca, wrażliwa kreska to atrybuty wyjątkowej formuły graficznej. Prace Eryka Sieinskiego zachwycą każdego odbiorcę. Wystawa budzi emocje, uczy powagi, szacunku, uczy odbioru, a z racji tematu – patriotyzmu.
Stąd gratulacje dla autora, zasłużonego mieszkańca Swarzędza. Podziękowania i gratulacje dla Biblioteki w Swarzędzu za nieustanne propagowanie kultury.  Gratulacje dla państwa Buczyńskich protektorów wystawy, autorów poetyckiej prelekcji towarzyszącej wystawie.
Mistrz zdradził, że następnym atakiem będzie Kórnik z jego zielenią, wodą, powietrzem i zabytkami. Liczę na to, że ustanowi mnie kustoszem swojej wystawy i  gratis otrzymam album mojego miasta z dedykacją oczywiście i osobistym autografem.

Stefan Wojciechowski

Fot. Bibl. Publ. w Swarzędzu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *