Włodzimierz Buczyński – radny Rady Miejskiej

„Seniorzy potrzebują i oczekują wsparcia ze strony samorządu” – mówi Włodzimierz Buczyński • radny Rady Miejskiej

Gratulujemy wyboru do Rady Miejskiej z listy Koalicji Obywatelskiej. Jest Pan w Swarzędzu znany jako nauczyciel i regionalista. Proszę się jednak szerzej przedstawić się tym mieszkańcom gminy, którzy nie znają Pana dobrze.

Na ziemię swarzędzką trafiłem na rękach rodziców, którzy podjęli pracę w szkole w Wierzonce w 1951 r. Placówka ta przez wiele lat była też miejscem mojej pracy. To w niej i w harcerstwie narodziły się moje, obecnie wspólne ¬z żona Ewą Jarosławą , zainteresowania regionalne. Skupiają się one na postaci Augusta Cieszkowskiego i Wierzenicy oraz Puszczy Zielonce. Jestem autorem lub współautorem szeregu publikacji  związanych z tą tematyką i setek artykułów (najczęściej pisanych wspólnie z żoną) w ,,Wierzeniczeniach” i prasie lokalnej, oraz „Wieściach Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, „Kronice Wielkopolski”, „Kronice Powiatu Poznańskiego”. Spośród wielu działań całego zespołu redakcyjnego „Wierzeniczeń”, które współtworzymy już 20. rok, chyba największym sukcesem było zorganizowanie obchodów 200. rocznicy urodzin A. Cieszkowskiego. Miały one zasięg ogólnopolski, włącznie z uchwałą Sejmu.

Jestem ojcem dwóch synów i dziadkiem dla dwóch wnuków.

Jest Pan radnym z listy Koalicji Obywatelskiej. Jak wyobraża Pan sobie współpracę z radnymi należącymi do innych klubów i kandydującymi do rady z różnych list.

Dotychczasowe doświadczenia z pracy w komisjach i Zespole do spraw nazw ulic i placów są bardzo pozytywne, przynależność klubowa nie jest czynnikiem rzutującym na moje i na nasze działania, są one merytoryczne i pragmatyczne.

Jakimi sprawami chce się Pan zająć w Radzie Miejskiej? Co chce Pan osiągnąć jako radny?

O jakości codziennego życia mieszkańców naszej gminy w niemałym stopniu decyduje komunikacja. Jej usprawnienie pozwoli przynieść wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne – mniej czasu w korkach i bezproduktywnie spalanego paliwa zarówno przez jadących samochodami jak też korzystających z gminnej komunikacji. Na marginesie, w 2017 r. Swarzędz zajmował 4 miejsce na liście najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Ścieżki rowerowe też usprawnią komunikację i pozwolą na aktywne i co niezmiernie ważne bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Związki rodzinne i lata pracy nie pozwalają zapomnieć o problemach edukacji. Chcę działać na rzecz podnoszenia jej poziomu i pozycji zawodowej nauczycieli. Bycie regionalistą w naturalny sposób skłania ku tematyce pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza związanego z wyjątkową postacią jaką był A. Cieszkowski. Jako radny senior rozpoczynałem obrady obecnej kadencji Rady Miejskiej. Wiem, że seniorzy potrzebują i oczekują wsparcia ze strony samorządu, tu też widzę pole do swojego działania.

Jakie są – według Pana najważniejsze zadania inwestycyjne bieżącej kadencji?

To te związane z budową bezkolizyjnych przejazdów pod lub nad torami kolejowymi w Kobylnicy, Paczkowie, Swarzędzu, obwodnicy miasta. Zrealizowanie zaplanowanych prac w szkołach w Wierzonce i nr 2 w Swarzędzu. Bardzo istotne są też zadania proekologiczne – kanalizacja w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” i ograniczanie zanieczyszczenia powietrza przez wspieranie wymiany pieców na paliwo stałe. Oba zadania są wieloletnimi, natomiast doraźnym powinno być wyposażenie żłobka i przedszkoli w oczyszczacze powietrza. Dla seniorów coraz bardziej pożądanymi stają się placówki zapewniające im opieką nie tylko na zasadzie dziennego pobytu

Rozmawiał Piotr Choryński

„Informator Swarzędzki” 2019 nr 1


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *