Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów

12 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Sali Prasowej nr 323 (III piętro) odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca organizację Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów, która odbywa się pod patronatem honorowym Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Gospodarzem wydarzenia, które służyć ma wzmocnieniu znaczenia wielkopolskich rad seniorów oraz promocji działań na rzecz seniorów, była Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W konferencji wzięli  udział Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania, Przemysław Wiśniewski, Prezes Zarządu Fundacji „Zaczyn” oraz prof. dr hab. Jerzy Babiak, członek Miejskiej Rady Seniorów.
W dniach od 12 do 14 czerwca w Zamku w Rokosowie koło Leszna odbędzie się integracyjno – szkoleniowe spotkanie pn. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów, organizowane na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Fundację „Zaczyn” z siedzibą w Warszawie. W przedsięwzięciu wezmą udział przedstawiciele 26 Gminnych i Miejskich Rad Seniorów z terenu Wielkopolski – z Chodzieży, Czarnkowa, Czerwonaka, Czerniejewa, Gniezna, Gostynia, Kalisza, Kępna, Konina, Krobi, Krzywinia, Leszna, Lubasza, Lubonia, Międzychodu, Obornik, Okonka, Ostrowa Wlkp., Piły, Poznania, Rawicza, Środy Wlkp., Tarnowa Podgórnego, Wągrowca i Wronek. Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. o powodach, dla których warto wypracować Lokalną Strategię Polityki Senioralnej, podzielą się tzw. bankiem pomysłów i dobrymi praktykami oraz wezmą udział w szeregu warsztatów, wycieczek edukacyjnych, zajęć ruchowych i zdrowotnych oraz integracyjnych wieczorów sieciujących.

Wielkopolski senior to ważny adresat działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje kompleksowe działania na rzecz osób starszych, zgodne ze strategicznymi dokumentami takimi jak: Wielkopolska 2020. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych do 2020 roku, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku. Wsparcie, którego udzieli Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacji Wiosennej Szkoły Wielkopolskich Rad Seniorów przyczynić ma się do uwrażliwienia samorządów lokalnych na potrzeby osób starszych, promocji rozwiązań na rzecz seniorów, dotychczas zrealizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także włączenia osób starszych w realizację lokalnej polityki społecznej.

Rady seniorów służą pomocą – doradztwem i działaniem samorządom lokalnym w realizacji ich statutowych zadań. Wielu samorządowców przestało się obawiać, że rady seniorów „zabiorą im” cześć ich kompetencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *