Wieczór poetycki w gruszczyńskiej świetlicy – Halina Dziszyńska-Błachnio

26 listopada 2022 w gruszczyńskiej świetlicy wiejskiej odbył się wieczór poetycki Haliny Dziszyńskiej-Błachnio połączony z otwarciem Poczytalni Gruszczyńskiej.

Uroczyste spotkanie otworzyła Barbara Czachura, która podkreśliła wyjątkowy charakter wieczoru, w którym mieszkańcy Gruszczyna mogli spotkać się z lokalną artystką oraz uruchomić, od dawna wyczekiwaną, minibibliotekę – Poczytalnię Gruszczyńską. Następnie gospodarz spotkania przybliżyła dorobek artystyczny Haliny Dziszyńskiej-Błachnio – doktora nauk humanistycznych, wykładowcy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WSE, specjalisty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeuty mowy, logopedy. Współautorki czterech albumów z cyklu „Przenikanie” i „Dolina Cybiny”, autorki zbiorów poezji: „W szuwarach dni”, „Smakowanie świata”, „Wiry czasu”, „Światłocienie” oraz „Strofy swarzędzkie”.

Po wprowadzeniu Halina Dziszyńska-Błachnio, przy świetle świec i dźwiękach muzyki, przystąpiła do czytania wierszy. W pierwszej części spotkania poetka opowiadała o miłości i wierszach poświęconych temu uczuciu. Ukazała różne oblicza miłości i sposoby jej opisywania czytając wiersze: „Miłość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Między nami nic nie było” Adama Asnyka, „Snuć Miłość” i „Niepewność” Adama Mickiewicza, „A kiedy będziesz…” Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Druga część spotkania poświęcona była twórczości Haliny Dziszyńskiej-Błachnio. Poetka rozpoczęła od  przeczytanie kilku wierszy pochodzących z jej pierwszego zbioru poezji „W szuwarach dni”, następnie odczytała wiersze „Potrzeba spokoju” i „Słowo” z tomiku „Wiry czasu”. W dalszej części opowiadała o swojej wielkiej pasji, jaką są podróże i o tym, co ją zainspirowało do napisania tomiku „Smakowanie świata”. Poetka odczytała dwa wiersze napisane po dalekich podróżach: „Słonie” oraz „Zapalanie szczytów”. Kolejne recytowane wiersze „Role” i „Muza” były bardzo osobistymi utworami, które ukazały się po śmierci męża poetki w książce „Światłocienie”. Zgromadzeni uczestnicy spotkania czuli się niezwykle wyróżnieni, gdy poetka odczytała kilka wierszy ze swojego najnowszego zbioru, który ukaże się na początku przyszłego roku.

Wieczór poetycki zamknął wiersz „Obrazy spod powiek”, którym artystka oddała hołd Ukrainie.

Na zakończenie poetka zachęcała wszystkich do pisania wierszy, pamiętników, wspomnień i przekazała wiele cennych rad i wskazówek, którymi warto się kierować podejmując próby pisania.

Na zakończenie licznie zgromadzeni goście mieli możliwość nabycia tomiku „Wiry czasu” i otrzymania dedykacji autorki. Wieczór zakończył się podziękowaniem pani Halinie Dziszyńskiej-Błachnio za spotkanie pełne ciepła i wzruszeń. Podziękowania skierowano również do Pauliny Miszewskiej i Kornelii Choryńskiej za nieocenioną pomoc przy tworzeniu Poczytalni Gruszczyńskiej.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich z Wolontariat Wielkopolski realizujący projekt „Inicjatywa Seniorska” współfinansowany z Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+ na lata 2021-2025 edycja 2022 ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Wieczór poetycki w gruszczyńskiej świetlicy
Wieczór poetycki w gruszczyńskiej świetlicy – Halina Dziszyńska-Błachnio
Wieczór poetycki w gruszczyńskiej świetlicy
Wieczór poetycki w gruszczyńskiej świetlicy – Halina Dziszyńska-Błachnio
Poczytalnia Gruszczyńska

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *