Ważne! Już od stycznia 2020 indywidualny rachunek podatkowy

Jak już pisaliśmy na portalu i w „Informatorze Swarzędzkim” od 1 stycznia 2020 roku każdy Polak i każda firma będzie opłacać podatki na swój indywidualny rachunek podatkowy. Numer takiego rachunku można wygenerować już teraz na stronie

GENEROWANIE MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Rachunek taki będzie unikalny i przypisany tylko do jednej konkretnej osoby lub firmy. Wpłata dokonana na taki rachunek będzie zatem jednoznacznie identyfikowała podatnika, w związku z czym fiskus będzie mógł ustalić pochodzenie nawet nieopisanych przelewów.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie przypisany do podatnika na stałe. Oznacza to, że numer rachunku dla danej osoby będzie zawsze ten sam, niezależnie od zmiany miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, niezależnie od zmian związanych z podleganiem różnym urzędom skarbowym. Co istotne, nowe przepisy likwidują dotychczasową praktykę przelewania różnych podatków na różne konta. Po wejściu nowych zasad w życie, każdy przedsiębiorca przeleje na jedno indywidualne konto wszystkie swoje podatki, tj. zarówno PIT i CIT, jak i VAT.

Warto przy tym zaznaczyć, że płatności na mikrorachunek nie obejmą podatków innych niż PIT, CIT i VAT. Płatności innych podatków (np. podatku akcyzowego czy podatków lokalnych) będą zatem odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Nowe przepisy dotyczące indywidualnych kont podatkowych odnoszą się nie tylko do osób prowadzących działalność gospodarczą, lecz do wszystkich podatników, w tym również do osób fizycznych dokonujących wpłat w ramach rocznego rozliczenia PIT.

Zmiany już od Nowego Roku

Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że ostatnie przelewy w starym systemie wykonamy w grudniu 2019 roku (płatności PIT, CIT i VAT należne za listopad). Począwszy zaś od stycznia, wszelkich płatności podatkowych będziemy zobowiązani dokonywać już na nowe, indywidualne mikrorachunki.

Dotychczasowe rachunki bankowe skarbówki zostaną definitywnie zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 roku. W praktyce oznacza to, że przelew dokonany po tym dniu na stary rachunek fiskusa zostanie zwrócony do nadawcy.

Jak zaliczane będą wpłaty na nowy rachunek?

W przypadku gdy podatnik zobowiązany jest do zapłaty kilku różnych podatków, w przelewie na indywidualny rachunek podatkowy powinien wskazać, jakiego podatku dotyczy dana wpłata. Jeżeli jednak takiego wskazania w tytule przelewu nie będzie, kwota wpłaty automatycznie zaliczona zostanie na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności.

Zupełnie inaczej sytuacja będzie jednak wyglądać w przypadku, gdy przedsiębiorca zalega z zapłatą któregokolwiek z podatków. Niezależnie bowiem od tego, jaki podatek zostanie przez niego wskazany w tytule przelewu, wpłata zostanie zaliczona na poczet tego podatku, w którym firma zalega z płatnościami.

Jeżeli natomiast podatnik posiadać będzie zaległości w różnych podatkach, nowa wpłata zostanie zaliczona na poczet tej zaległości podatkowej, której termin płatności powstał najwcześniej.

Konstrukcja nowych przepisów uniemożliwia zatem sytuację, jaka mogła mieć miejsce dotychczas, tj. taką, w której przedsiębiorca uiszczał regularnie np. zaliczki na PIT, jednocześnie zalegając przez wiele miesięcy z podatkiem VAT. Od tej pory oba podatki nie będą już stanowić dwóch niezależnych strumieni zobowiązań. Nowy przelew zostanie bowiem zawsze zaliczony na poczet najstarszych zaległości. Szczegółowe zapisy ustawy dostępne są na tej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *