Uroczyście i roboczo

XXVI sesja Rady Miejskiej miała dwuczęściowy charakter. W części pierwszej gośćmi władz miasta i radnych byli mieszkańcy zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Ronnenberg Bernhard Lippolda, Wolfgang Walther i Paul Krauze. Panowie Walther i Lippold są od kilku lat Honorowymi Obywatelami Swarzędza. w lutym tego roku Rada Miejska nadała ten tytuł także Paulowi Krause. Wręczony on został właśnie w czasie sesji.
Paul Krause ma 65 lat, z zawodu jest prawnikiem. Przez wiele lat pracował w swoim zawodzie w Hanowerze, specjalizując się w niemieckim prawie samorządowym. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Związku Miast Dolnej Saksonii. W tym charakterze z powodzeniem reprezentował interesy miast i miejscowości Dolnej Saksonii wobec władz krajowych i federalnych. Jest czynnym politykiem, należy do partii SPD.
Od 1980 roku włączył się w lokalną działalność na rzecz swojego rodzinnego miasta Ronnenberg. Od 1991 roku jest członkiem Rady Miejskiej, przez prawie 10 lat był przewodniczącym frakcji SPD Rady Miejskiej Ronnenbergu.
Paul Krause jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia Miast Bliźniaczych – Partnerskich w Ronnenbergu. Od dawna inicjuje różne wydarzenia i spotkania pomiędzy miastami, Swarzędz, Duclair i Ronneburg Jest honorowym obywatelem francuskiego miasta Duclair, gdzie przyczynił się do realizacji wielu wspaniałych pomysłów na kontynuację partnerskich i przyjacielskich relacji. Od samego początku bardzo aktywnie włącza się także w rozwój partnerskich stosunków pomiędzy Ronnenbergiem i Swarzędzem.
Przez ostatnie 25 lat jego dom często był miejscem, które gościło przedstawicieli ze Swarzędza. Ostatnio był inicjatorem kontaktów pomiędzy naszymi artystami, z jego inicjatywy w Ronnenbergu i Swarzędzu odbyły się ciekawe wystawy prac malarskich. Teraz aktywnie przygotowuje współpracę młodzieżowych drużyn piłki ręcznej z naszych miast.
Druga część sesji miała roboczy charakter. Radni zapoznali się z informacją o działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów, podjęli 8 uchwał, w tym dwie dotyczące uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poszerzyli zakres kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną o kontrolę prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości
Komisja rewizyjna przedstawiła również sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli z wykonania i rozliczenia funduszu sołeckiego w wybranych sołectwach.

2016-08-30 13.18.46

asd