Szkolenia i staże dla bezrobotnych rodziców i miejsca opieki dla ich dzieci

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oferuje dla bezrobotnych rodziców doradztwo zawodowe oraz szkolenia i staże. Na poznańskim Osiedlu Warszawskim, a także w Biedrusku, Kórniku i dalszej od Swarzędza części Poznania czekają wyjątkowe miejsca w punktach opieki dla dzieci do lat 3. Mogą z nich skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Większość kosztów pobytu dzieci w punktach opieki finansowana jest z projektu „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po powrocie związanym z opieką nad dzieckiem do lat 3”. W Swarzędzu projekt przyniósł już 6 lokalizacji, w których opiekę znajduje 30 dzieci.

Rodziców z gminy Swarzędz najbardziej interesować mogą obecnie punkty przy ulicy Łowickiej w Poznaniu, czyli na Osiedlu Warszawskim. Tam opiekę może znaleźć jeszcze trzynaścioro dzieci. Sześć miejsc jest na ulicy Jugosłowiańskiej, dla piątki dzieci – miejsca w Biedrusku, a w Kórniku opiekę może zyskać ośmioro maleństw. Kolejne punkty powstają dzięki projektowi „Wracamy na rynek pracy…”. Ich oferta jest skierowana do rodziców, którzy po okresie bezrobocia chcą zyskać zatrudnienie. Metropolia Poznań pomaga osobom bezrobotnym (nie jest wymagane zarejestrowanie w urzędzie pracy) zdobyć oczekiwane kwalifikacje i uprawnienia.

Zapraszamy zainteresowanych wsparciem ze strony doradcy zawodowego – zachęca Agnieszka Lewandowska, koordynatorka projektu w stowarzyszeniu Metropolia Poznań – Nasz projekt zapewnia też dostęp do psychologa, warsztaty z kreowania własnego wizerunku (co ułatwia prowadzenie rozmów o pracę) i oferuje konkretne propozycje ze strony pośrednika pracy. Naszym celem jest znalezienie zatrudnienia dla rodziców, którzy nie wykonują obecnie żadnej pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Stąd połączenie części szkoleniowej i doradczej z propozycją opieki nad małym dzieckiem.

W wyniku realizacji projektu „Wracamy na rynek pracy…” na terenie Metropolii Poznań powstało już blisko 70 punktów opieki nad dziećmi do lat 3, w których opiekunkami są osoby z kwalifikacjami i uprawnienia zdobytymi dzięki uczestnictwu w projekcie. 6 z nich mieści się w Swarzędzu. Miejsca cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem, gdyż są dofinansowane – wkład własny rodzica wynosi 41,20 zł miesięcznie.

Do punktów w Poznaniu, Kórniku i Biedrusku trwa obecnie rekrutacja. Placówki działają już w Swarzędzu i Poznaniu, a także w Kórniku, Czołowie, Trzeku, Mosinie, Tulcach i Biedrusku. Wkrótce powinno dołączyć Zalasewo. Z każdego z tych punktów korzystać mogą mieszkańcy Poznania, całego powiatu poznańskiego oraz gmin Szamotuły, Oborniki, Skoki i Śrem, bo te samorządy, w tym z osobna każda gmina powiatu poznańskiego, tworzą Metropolię Poznań.

Finalnie z projektu skorzysta 360 uczestników. Każdy z nich otrzymuje roczne dofinansowanie do opieki nad dzieckiem. Dla 264 bezrobotnych udział w projekcie oznacza także:

  • spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym
  • szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy” (m.in. kreowanie własnego wizerunku)
  • szkolenia zawodowe w celu uzyskania nowych lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji
  • pomoc pośrednika pracy, który pomoże znaleźć miejsce zatrudnienia.

133 uczestników zostało lub zostanie skierowanych na płatne staże zawodowe.

Regulamin projektu i inne przydatne informacje są dostępne na stronie projekt-opiekunki.pl Pytania można kierować na adres biuro@metropoliapoznan.pl lub na numer telefonu 786 102 024.

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Szkolenia i staże dla bezrobotnych rodziców
Szkolenia i staże dla bezrobotnych rodziców i miejsca opieki dla ich dzieci

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *