Święto Patrona Gminy Swarzędz św. Józefa

Uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona Gminy Swarzędz św. Józefa rozpoczęły się  w niedzielę 19 marca Mszą św. w kościele św. Marcina w intencji wszystkich mieszkańców miasta i gminy. W poniedziałek 21 marca delegacje władz miasta, szkół i instytucji, w towarzystwie pocztów sztandarowych złożyły wiązanki kwiatów pod figurą św. Józefa obok Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

O godzinie 13.00 rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Po okolicznościowych wystąpieniach przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury, burmistrza Mariana Szkudlarka, wicestarosty Tomasza Łubińskiego i cechmistrza Zbigniewa Rybickiego przewodnicząca Rady Mojskiej wraz z burmistrzem wręczyli przyznane przez Radę Miejską tytuły „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz”. Tytuły te otrzymali:

  • Jadwiga Maćkowiak –  wieloletni dyrygent chóru „Akord”
  • Aniela Podolak z zespołu „Olszyna”

W uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej przyznającej tytuł Jadwidze Maćkowiak czytamy: „Pani Jadwiga Maćkowiak urodziła się w Swarzędzu i całym swoim życiem związana jest z naszym miastem … Od końca lat 80-tych rozpoczęła się ścisła współpraca pani Jadwigi Maćkowiak ze Swarzędzkim Chórem Męskim „Akord”. Początkowo wspólnioe z ojcem Kazimierzem Antkowiakiem juniorem prowadziła chór, a od 19 marca 1990 r. podczas święta swarzędzkich stolarzy zainicjowała samodzielne dyrygowanie chórem, które trwa do dziś. Chór „Akord” pod batutą Jadwigi Maćkowiak występował w wielu miastach w Polsce i za granicą…

Chór „Akord” jest zawsze obecny na uroczystościach Miasta i Gminy Swarzędz, które uświetnia swoimi występami.

Za zasługi w dla kultury polskiej pani Jadwiga Maćkowiak otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi oraz odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”. Wobec powyższego nadanie tytuły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz pani Jadwidze Maćkowiak jest w pełni uzasadnione.

W uzasadnieniu uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nadającej tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz pani Anieli Podolak czytamy m.in.:  „Pani Aniela Podolak mieszkanka sołectwa Gruszczyn z wykształcenia pedagog w okresie aktywności zawodowej pracowała jako nauczycielka oraz kierownik Szkoły Podstawowej w Gruszczynie, a w okresie wakacyjnym jako opiekun na koloniach i obozach”.  …

Od roku 1995 pani Aniela Podolak prowadzi zespół „Olszyna”. Zespół ten liczy 12 osób i kultywuje tradycje i obrzędy regionalne, animuje i współtworzy kulturę ludową. …

Sekcja posiada bogaty i urozmaicony repertuar… nagrała już 12 płyt. Ponadto zespół „Olszyna” przygotowuje oprawę wokalną do wielu gminnych uroczystości i za każdym razem wzbudza sympatię i uznanie publiczności….

Sekcja pod kierunkiem pani Anieli Podolak ciągle się doskonali i poszerza swój repertuar. Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz jest w pełni uzasadnione”.

Władze miasta przyznały również wyróżnienia osobom i firmom  zasługującym na wyróżnienie za swoją działalność na terenie gminy. Otrzymali je:

  • Wiesław Brodziszewski z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu za istotną rolę jaką odgrywa Kurkowe Bractwo Strzeleckie w życiu gminy
  • Jolanta Kujawska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Swarzędzu za 60 lat pracy PKPS dla mieszkańców naszego miasta i gminy.
  • Bogdan Nowacki za wieloletnie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Swarzędza oraz pełnienie funkcji cechmistrza przez 18 lat w Cechu Stolarzy Swarzędzkich
  • Mieczysław Staniszewski z koła swarzędzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego za działalność na rzecz upamiętnienia bohaterstwa Powstańców Wielkopolskich
  • Tadeusz Witkowski wieloletni radny Rady Miejskiej w Swarzędzu za swoją działalność w samorządzie gminy

Cech Stolarzy Swarzędzkich przyznał wyróżnienia swoim najlepszym uczniom. Mogliśmy również obejrze ć krótki film promujący zawody stolarza i tapicera.

Uroczystość uświetniły występy chóru „Akord” pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak, który zaprezentował swój nowy image, żywiołowy występ „Olszyny” pod kierunkiem  Anieli Podolak oraz rewelacyjny występ przedszkolaków z Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *