Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Major Zenon Wechmann, swarzędzanin, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich.

Mający 96 lat, major Zenon Wechmann, odznaczenie otrzymał w Belwederze z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, podczas obchodów Święta Niepodległości.

Co ciekawe, wśród wyróżnionych tego dnia, była też mieszkająca w swoim czasie w Swarzędzu i uczęszczająca do swarzędzkich szkół, dziennikarka i prezenterka Amma Omenaa Mensah. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności filantropijnej i charytatywnej.

Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim
Amma Omenaa Mensah odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Fot. Marek Borawski, KPRP.

Kim jest major Zenon Wechmann, swarzędzanin, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski?

Sylwetkę odznaczonego swarzędzanina przybliża serwis Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Major Zenon Wechmann urodził się 25 października 1927 roku w Poznaniu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Od maja 1935 r. do września 1939 r. był zuchem, a następnie harcerzem V Hufca Harcerzy im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W czasie okupacji przebywał w Poznaniu, był przymusowym młodocianym robotnikiem w niemieckich zakładach „Centra”. Jednocześnie uczył się w zespole na tajnych kompletach. Po wojnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej w Poznaniu, a także powrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, służąc w „Poznańskiej Piątce”. Uczestnik II konspiracji. Po likwidacji ZHP, sprzeciwiał się próbom włączenia druhów do komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i wraz z gronem przyjaciół podjął konspiracyjną działalność harcerską, przyjmując pseudonim „Czarny Wilk”.

W 1952 roku bezpieka wpadła na trop jego organizacji. Druha Zenona Wechmanna aresztowano we wrześniu 1952 r. i osadzono w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego, później w więzieniu przy ul. Młyńskiej. Przechodził ciężkie śledztwo, był męczony fizycznie i psychicznie. 23 stycznia 1953 r. wraz trzema druhami stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu. Został skazany na 7 lat pozbawienia wolności, trzy lata utraty praw obywatelskich i honorowych oraz pozbawienie mienia. W uzasadnieniu wyroku przewodniczący składu sędziowskiego kpt. Andrzej Kruszka orzekł: Zenon Wechmann jest winny, że od jesieni 1950 r. do sierpnia 1952 r. w Poznaniu brał udział w związku usiłującym zmienić przemocą ustrój państwa polskiego.

Wyrok odsiadywał w ciężkim zakładzie karnym w Rawiczu, w obozach pracy dla więźniów politycznych w Potulicach i Piechcinie-Bielawach. Zwolniony na podstawie amnestii w lutym 1955 r. Miał ogromne trudności w znalezieniu zatrudnienia. Ciągnęła się za nim opinia wroga komunizmu i Polski Ludowej. Pocieszenia szukał w kościele, do dzisiaj jest człowiekiem głęboko religijnym. Ostatecznie pracę znalazł w spółdzielni pracy Labormed – Polamed, skąd w 1991 roku odszedł na emeryturę.

Wiele sił i energii wkłada w kształtowanie patriotycznych postaw harcerzy, młodzieży szkolnej. Od utworzenia w 1989 r. Oddziału Wielkopolska Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego działa w jego strukturach. Wieloletni Wiceprezes i Prezes Związku oraz od wielu lat Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

Miłośnik gór i turystyki pieszej, wciąż aktywny uczestnik rajdów po ukochanych Bieszczadach. Major Zenon Wechmann jest bohaterem dokumentalnego filmu Jolanty Hajdasz pt. „Tropem Wilka”, wielokrotnie emitowanym w Telewizji Polskiej. (Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

Więcej aktualności z gminy Swarzędz i okolic znajdziecie TUTAJ.

Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim
Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Fot. Marek Borawski, KPRP.
Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim
Swarzędzanin odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Fot. Marek Borawski, KPRP.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *