Swarzędz 313. w rankingu „Rzeczpospolitej”

Od czternastu lat „Rzeczpospolita” ustala ranking samorządów lokalnych. Zestawienie to, zgodnie z przyjętą przez Kapitułę zasadą, weryfikuje skuteczność działania władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej określanego w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz trwałości w zakresie jakości zarządzania.
Kryteria oceny „Rankingu Samorządów 2019” to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać wynosi 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).
W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa (maksymalnie 30 pkt.) oceniane są wskaźniki dotyczące: zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.
W kategorii trwałość społeczna (maksymalnie 34 pkt.) oceniane są te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Pod uwagę bierze się dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymaga dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).
W kategorii trwałość środowiskowa (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) kładzie się nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych, gdyż samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcja emisji spalin i smogu.
W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) ranking sprawdza jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Jak w tym rankingu wypadł Swarzędz? Według nas nie najlepiej. W grupie gmin miejskich i miejsko-wiejskich nalazł się na 313. miejscu wśród 864 samorządów. Warto dodać, że w roku 2018 było zdecydowanie lepiej i naszą gminę sklasyfikowano na 118. miejscu. Na 100 możliwych do uzyskania punktów kapituła przyznała w tym roku Swarzędzowi 12,61 punktów. Najwięcej punktów (4,92) Swarzędza uzyskał w kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa, a najmniej (tylko 1) w kategorii jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Jak wypadł Poznań i podpoznańskie gminy? Zdecydowanie lepiej od nas. Poznań w rankingu miast na prawach powiatu uplasował się na piątej pozycji za Sopotem, Rybnikiem Zieloną Górą i Bydgoszczą. To lepiej niż w ubiegłorocznej edycji zestawienia. Wówczas był na szóstej pozycji. Dwa lata temu zajął jednak… pierwsze miejsce.
W przypadku gmin miejskich i miejsko-wiejskich, najwyżej w zestawieniu znalazły się Puszczykowo (piąte w kraju), Śrem (24. w rankingu) oraz Dobrzyca (42.). W przypadku gmin wiejskich dobrymi wynikami mogą się pochwalić podpoznańskie gminy. Co prawda najlepiej w Wielkopolsce poradziła sobie gmina Baranów z powiatu kępińskiego (6. w Polsce) to wysoko znalazły się podpoznańskie Kleszczewo (12.), Suchy Las (13.) czy Czerwonak (17.)

Jak będzie za rok?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *