Spotkanie noworoczne w cieniu tragedii

Tegoroczne, noworoczne spotkanie władz miasta z samorządowcami, sołtysami, dyrektorami placówek gminnych i przedsiębiorcami odbywało się w zupełnie innej atmosferze niż zazwyczaj.  Miała na to wpływ żałoba narodowa ogłoszona po zamordowaniu w Gdańsku prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza. Przybyli w chwilę po rozpoczęciu spotkania ujrzeli na ekranie portret Pawła Adamowicza i na stojąco wysłuchali pieśni Czesława Niemena „Dziwny jet ten świat”. Oficjalną część spotkania rozpoczęła minuta ciszy poświęcona uczczeniu pamięci zamordowanego prezydenta.

Inny, niż zazwyczaj charakter, miały także wystąpienia: burmistrza Mariana Szkudlarka, przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury i zaproszonych gości wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka oraz starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. Ograniczyli się oni przede wszystkim do krótkiego podsumowania minionego roku i złożenia  życzeń na rok 2019. Wśród przybyłych na spotkanie gości wymienić można również posła Tadeusza Dziubę, burmistrza Pobiedzisk Ireneusza Antkowiaka, wójta Komornik Jana Brodę, skarbników powiatu poznańskiego Renatę Ciurlik i Poznania Barbarę Sajnaj.

Podsumowaniem roku 2018 w Swarzędzu był krótki film pokazujący nasze miasto, najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz zrealizowane i zaplanowane do wykonania inwestycje.

W części artystycznej mogliśmy posłuchać znanej muzycznej „Rodziny Kaczmarków” prezentującej wybrane arie operowe dostosowane swoim charakterem do spotkania odbywającego się w czasie żałoby narodowej.

Kunszt śpiewaków pochodzących z Koluszek będziemy mogli poznać w czasie dzisiejszego, wieczornego koncertu w kościele Chrystusa Jedynego Zbawiciela na Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu.

 


    Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *