Rondo w Gruszczynie na ul. Swarzędzkiej

Na przełomie września i października rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie na odcinku od ul. Leśnej do Katarzyńskiej. W trakcie prac remontowych na skrzyżowaniu ul, Swarzędzkiej i Katarzyńskiej wybudowane zostanie rondo. Inwestycję realizuje powiat poznański, gdyż ul. Swarzędzka jest drogą powiatową z udziałem Gminy Swarzędz, która na ten cel przeznaczyła w tegorocznym budżecie 1,75 mln zł.

Ilustracja przedstawia skrzyżowanie ul. Swarzędzkiej z Katarzyńską po przebudowie.