Roboty drogowe w ul. Zapłocie

Informujemy, że od dnia 31 marca 2016 r. rozpoczynają się roboty drogowe polegające na budowie pasa włączenia ulicy Zapłocie do ulicy Poznańskiej (droga krajowa nr 92) w Swarzędzu. Na czas planowanych robót wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie ze schematem nr 1).

Wobec powyższego, uniemożliwione zostaną przejazdy ulicą Zapłocie na ulicę Poznańską i wyznaczone zostaną objazdy (zgodnie ze schematem nr 2).

W drugiej połowie kwietnia wykonawca planuje wprowadzenie przewężenia na odcinku ulicy Poznańskiej do jednego pasa ruchu w rejonie prowadzonych robót (zgodnie ze schematem nr 3).

Informujemy, że utrudnienia potrwają do połowy maja br.