Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2019 już dostępny

Coroczny raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz jest dostępny do pobrania ze stron BIP-u. Można też kliknąć TUTAJ.

Można zabrać głos

Nad raportem przeprowadzona zostanie debata podczas sesji Rady Miejskiej. W dyskusji radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Ponadto w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Każdy, kto chciałby się wypowiedzieć, powinien złożyć do przewodniczącej rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Takie zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

raport Miasta i Gminy Swarzędz

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *