Pracodawca do 31 stycznia ma czas na PIT-11

Pracodawca do 31 stycznia ma czas na PIT-11. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali w 2019 r. osoby fizyczne, muszą sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11. PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R. PIT-8AR). Na przesłanie ich do urzędu skarbowego mają czas do 31 stycznia 2020 r. W tym roku muszą oni również pamiętać o poprawnym wpisaniu ulgi dla młodych pracowników (do 26 r. ż.).

Podczas rozliczania za 2019 r. przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na właściwe (aktualne) wzory formularzy za 2019 r (np. w przypadku PIT – 11 jest to wersja 25). Interaktywne dokumenty można znaleźć na podatki.gov.pl w zakładce  e-deklaracje-pit/dla-platnikow  Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.

Od tego roku nowością jest tzw. ulga dla młodych w PIT. Tylko złożenie PIT-11 w wersji 25. formularza pozwoli na uwzględnienie jej w usłudze Twój e-PIT. Aby zapobiec przesyłaniu drogą elektroniczną PIT-11 za 2019 r. na nieaktualnych formularzach , do końca stycznia aktywna będzie jedynie najnowsza wersja. Możliwość przesyłania wcześniejszych wersji (do składania korekt za poprzednie lata), przywrócona zostanie od lutego.Termin na przekazanie formularzy do urzędu skarbowego mija 31 stycznia 2020 r, Dodatkowo PIT -11 i PIT-R powinny być przekazane osobom. których dotyczą. najpóźniej do 2 marca 2020 r.Więcej informacji na ten temat – w tym do kiedy przygotować i jak podpisać oraz wysłać formularze  na www.podatki.gov.pl w zakładce pit/dla-pracodawcy-platnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *