Powiatowe dotacje na zmianę systemu ogrzewania

Powiat Poznański zamierza także w 2020 r. dofinansować likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

Nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi będzie trwał od 3 do 24 lutego 2020 r.

Wnioski można składać w dniach od 3 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu – ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Informacje w sprawie udzielają:

Anna Musiał – tel. 61 8410-545

Agata Sibila – tel. 61 8410-750

Lucjan Wygnaniec – tel. 61 2269-211

Więcej informacji można znaleźć na stronie Powiatu.

Adam Choryński

Redaktor naczelny i wydawca Informatora Swarzędzkiego i portalu swarzedz24.pl, swarzędzanin od urodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *