Po II Wielkopolskim Forum Seniora

Witam Państwa po raz drugi w tej sali, gdzie zwykle spotyka się Sejmik Województwa Wielkopolskiego – zawsze jednakowo serdecznie. Proszę się czuć jak u siebie, witam w imieniu własnym, współorganizatorów i prelegentów – powiedział Marszałek Marek Woźniak, rozpoczynając II Wielkopolskie Forum Seniora, które dzisiaj odbywało się w Urzędzie Marszałkowskim.  – Nasze drzwi są dla Państwa zawsze szeroko otwarte!

W ubiegłym roku odbyło się pierwsze takie forum adresowane do seniorów i z ich licznym udziałem,  organizowane przez Samorząd Województwa wraz z redakcją Głosu Wielkopolskiego. Obecnie w dwuczęściowym programie znalazły się prelekcje o tematyce uwzględniającej potrzeby rozwoju, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wielkopolskich seniorów, ale także praktyczne porady, konsultacje i badania profilaktyczne oferowane im w holu urzędu. Kilkuset przybyłych seniorów mogło zbadać słuch, wypróbować zabiegi fizykoterapeutyczne o działaniu przeciwbólowym, zmierzyć ciśnienie krwi i poziom glukozy, a także otrzymać porady na temat leków czy informacje dotyczące leczenia i ubezpieczenia w ramach NFZ.

Marszałek Marek Woźniak podkreślił także, jak ważną, coraz większą, grupę społeczną stanowią osoby starsze, już nie pracujące zawodowo, a w związku z tym dysponujące dużą ilością wolnego czasu, a które są wciąż bardzo aktywne. Ich potencjału – na płaszczyźnie zawodowej czy społecznej – nie wolno zlekceważyć ani zmarnować. Jednocześnie decydenci powinni zadbać o tych, którym – czy to na skutek doświadczeń  życiowych czy pogarszającego się stanu zdrowia – żyje się trudniej.

–  Trzeba zrobić wszystko, aby poprawić ich jakość życia, aby częściej się uśmiechali – do siebie nawzajem i do ludzi dookoła – powiedział Marszałek Woźniak i zachęcał uczestników Forum, aby podczas obrad włączyli się do dyskusji. – Jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy trwają konsultacje dotyczące założeń polityki senioralnej w projekcie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Stanowi ona fundament podejmowanych później decyzji, a na ich podstawie planowania wydatków. Dobrze jest skonsultować je z tymi, których one dotyczą – podsumował Marek Woźniak.

Fot. UMWW

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *