Ostatnie sesje Rady Miejskiej VII kadencji

10 października w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja zwołana została na wniosek burmistrza w związku z koniecznością podjęcia w trybie pilnym uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018-20136
  • w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ulgi w podatku rolnym za 2018 rok
  • w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy Swarzędz

Tego samego dnia odbyła się również uroczysta sesja Rady Miejskiej kończąca pracę VII kadencji. Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura dziękowała radnym , burmistrzowi i jego zastępcom, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek gminnych, sołtysom oraz mieszkańcom gminy na 4 laty wspólnej pracy dla dobra mieszkańców.

Podobne podziękowania złożył również burmistrz Marian Szkudlarek, który w syntetycznej prezentacji multimedialnej przedstawił wspólne osiągnięcia władz uchwałodawczej i wykonawczej.

W dalszej części uroczystej sesji radni otrzymali pamiątkowe statuetki  i listy z podziękowaniem za pracę w Radzie  Miejskiej. Podobne podziękowania przekazan również  kierownikom w UMiG, kierownikom jednostek gminnych oraz sołtysom.

10 października radni VII kadencji uroczyście się pożegnali. Nie oznacza to jednak iż już się wspólnie nie spotkają. Ponieważ kadencja kończy się oficjalnie 16 listopada może, w razie takiej potrzeby, dojść do zwołania roboczej sesji odchodzącej Rady Miejskiej również po wyborach w dniu 21 października.


Uroczysta sesja Rady Miejskiej – fot. Piotr ChoryńskiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *