Od 1 września zmiana rozkładu jazdy swarzędzkich autobusów

Od 01 września ulega zmianie rozkład jazdy autobusów swarzędzkiej komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą przede wszystkim dni roboczych, co oznacza, że dla większości z nich nowy rozkład zacznie obowiązywać od 03.09.2018. Przywrócona została normalna częstotliwość kursowania linii 401 oraz 405 (406, 407). Na swoją trasę wraca również linia 497 łącząca obie szkoły w Zalasewie z Rabowicami i Kruszewnią. W rozkładzie jazdy pojawiły się także dodatkowe kursy łączące os. Kościuszkowców z Gortatowem (linie 491 i 492).

W związku z problemami z zachowaniem punktualności na linii 412, do czasu zakończenia modernizacji linii kolejowej Swarzędz – Sochaczew, linia ta nie będzie wykonywać wjazdów do stacji PKP w Kobylnicy.

Na niektórych liniach wprowadzone zostały kilkuminutowe korekty pojedynczych kursów. Ponadto w rozkładzie jazdy zlikwidowane zostały dublujące się kursy linii 484 i 494.

Rozkład jazdy linii 494 zmieni się od 09 września, jednak ze względu na brak możliwości synchronizacji z planowanymi zmianami rozkładu jazdy pociągów, które następować będą od 02 do 20 września, prosimy o każdorazowe sprawdzanie godziny odjazdów pociągów ze stacji położonych na terenie naszej gminy. Zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów naszą komunikacją, a podstawą do skorzystania z ulgi jest ważny w dniu przejazdu autobusem jednorazowy bądź okresowy bilet dowolnego przewoźnika kolejowego, który pozwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach i przystankach kolejowych położonych na terenie gminy Swarzędz (Ligowiec, Kobylnica, Paczkowo lub Swarzędz) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.

Od 03 września uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa nr 485 łącząca Swarzędz z Pobiedziskami, która będzie kursować w dni robocze oraz soboty. Przystanki położone na terenie gm. Pobiedziska znajdą się w II strefie taryfowej, jednak do końca bieżącego roku dojazd do i z Pobiedzisk będzie możliwy w cenie biletu dla strefy I (przejazd po gminie Pobiedziska jest bezpłatny).

Rozkład jazdy autobusów
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej (kliknij i pobierz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *