O integracji sensorycznej w Bibliotece Pedagogicznej

8.11.2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała spotkanie sieci nauczycieli szkół i przedszkoli poświęcone integracji sensorycznej, które odbyło się w siedzibie biblioteki.

W pierwszej części spotkania wykład „Zabawy sensoryczne z dziećmi jako podstawa prawidłowego doświadczania świata za pomocą zmysłów” wygłosiła pani Barbar Sznek – psycholog i terapeuta integracji sensorycznej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. Specjalistka wyjaśniła wszystkim, na czym polega prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych, kiedy rozpoczyna się i do którego roku życia trwa integracja sensoryczna oraz jakie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka powoduje nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju. Dalsza część wykładu poświęcona była terapii integracji sensorycznej oraz zabawom sensorycznym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym jest, jak się odbywa i dla kogo przeznaczona jest terapia integracji sensorycznej. Terapeutka omówiła wiele przykładów zabaw sensorycznych z dziećmi w różnym wieku oraz podkreśliła ich ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Po wykładzie nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą na temat integracji sensorycznej, pochodzącą ze zbiorów swarzędzkiej biblioteki oraz otrzymali zestawienie bibliograficzne dotyczące omawianych zagadnień.

Druga część spotkania poświęcona była tematom bibliotecznym. Kierownik filii podsumowała udział Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa – omówiła podjęte przez bibliotekę działa wspierające rozwój czytelnictwa oraz zaprezentowała literaturę zakupioną ze środków finansowych pochodzących z programu. Nauczyciele bibliotekarze otrzymali również bezpłatny dostęp do książek elektronicznych w internetowej czytelni Ibuk Libra, do których biblioteka po raz kolejny wykupiła dostęp.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem oferty edukacyjnej Biblioteki Pedagogicznej
w Swarzędzu na rok szkolny 2017/2018 i omówieniem współpracy z nauczycielami.

Kornelia Choryńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *